Archiwum dnia: 30 listopada 2017


Co mierzyć? Jak mierzyć? Jednym z podstawowych wskaźników, jakie powinny być mierzone, jest czas niezdatności. Ile czasu przeznaczono na działania związane z utrzymaniem ruchu? Ile na planowane naprawy lub obsługę techniczną? Ile czasu zabrały awarie? Jak przechodząc od ogółu do szczegółu wyciągnąć jak najwięcej ze wskaźnika, jakim jest czas niezdatności? O […]

ODCINEK 35: Czas niezdatności.