5S i Visual Management


POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Szkolenie 5S jest podstawowym, a zarazem jednym z najtrudniejszych narzędzi Lean Manufacturing. Program 5S jest punktem wyjściowym i stanowi fundament, na którym budowane są dalsze bloki Lean Manufacturing. Pod pojęciem 5S nie tylko ukryte są poszczególne słowa kluczowe: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, ale ukryta jest cała filozofia, która pomaga zmienić świadomość wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie, począwszy od pracowników produkcyjnych, a skończywszy na kadrze zarządzającej. Zastosowanie 5S umożliwi lepsze zarządzanie produkcją jak również działami wspomagającymi oraz umożliwi podniesienie głównych wskaźników wydajnościowo – efektywnych procesów produkcyjnych i logistycznych.

Cele

– Poznanie poszczególnych kroków programu 5S,

– umiejętność wdrażania 5S na poszczególnych obszarach w przedsiębiorstwie

– poznanie narzędzi wizualizacyjnych wykorzystywanych w produkcji oraz w zarządzaniu,

– wizualizacja stanowisk pracy – wszystko w zasięgu ręki,

– poznanie narzędzi wizualizacji w powszechnym przekazywaniu informacji w przedsiębiorstwie – „wykresy tworzone przez operatorów i dla operatorów”,

– poprawa ergonomii na poszczególnych stanowiskach pracy.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do Systemów Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

 • Zarys historyczny zarządzania procesami produkcyjnymi
 • Omówienie poszczególnych modeli zarządzania procesami produkcyjnymi
 • Struktury i modele funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw

2. Główne rodzaje marnotrawstwa

 • Definicja marnotrawstwa
 • Siedem rodzajów marnotrawstwa

3. Wprowadzenie do 5S

 • Wprowadzenie do 5S – rys historyczny
 • Korzyści wynikające z wdrażania programu 5S

4. 1S – Seirii

 • Akcja czerwonych kartek
 • Odseparowanie rzeczy potrzebnych od niepotrzebnych
 • Działania praktyczne na obszarze pilotażowym – akcja na GEMBA

5. 2S – Seiton

 • Projektowanie obszaru pracy
 • Budowa podwalin pod przyszłe standardy
 • Działania praktyczne na obszarze pilotażowym – akcja na GEMBA
6. 3S – Seiso

 • Sprzątanie obszaru pracy
 • Tworzenie planów sprzątania i czyszczenia
 • Działania praktyczne na obszarze pilotażowym – akcja na GEMBA

7. 4S – Seiketsu

 • Wdrożenie standardów utrzymujących wdrożenie pierwszych trzech kroków
 • Działania praktyczne na obszarze pilotażowym – akcja na GEMBA

8. 5S – Shitsuke

 • Czynniki wzmacniające zaangażowanie pracowników
 • Rola Operatora w procesie 5S
 • Arkusze samokontroli 5S

9. Plus 1 – Safety – Bezpieczeństwo

 • Ocena ryzyka w obszarze pilotażowym
 • Stworzenie mapy ryzyka i działań zapobiegających
 • Wizualizacja mapy ryzyka
 • Działania praktyczne na obszarze pilotażowym – akcja na GEMBA

10. Wizualizacja

 • Znaczenie wiualizacji
 • Reguły stosowania narzędzi wizualizacyjnych
 • Tworzenie tablic 5S
 • Działania praktyczne na obszarze pilotażowym – akcja na GEMBA

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.