Autonomiczne Utrzymanie Ruchu


POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Autonomiczne utrzymanie ruchu odgrywa znaczącą rolę w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Poprzez prawidłowe wdrożenie AM umożliwia się uwolnienie zasobów UR, które mogą być wykorzystane do prac specjalistycznych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają metodologię wdrożenia AM w różnych systemach produkcyjnych, jak również utrzymanie systemu na poziomie procesowym. Na szkoleniu prezentowane są poszczególne etapy wdrożenia systemu AM wraz z omówieniem najczęściej pojawiających się zagrożeń podczas wdrożenia. Uczestnicy wypracowują praktyczny plan wdrożenia AM w ich macierzystych przedsiębiorstwach wykorzystując do tego opracowane formularze i instrukcje.

Cele

– Poznanie 7 kroków AM wg JIPM,

– poznanie praktycznego procesu implementacji AM,

– rola operatora w autonomicznej obsłudze,

– zarządzanie autonomiczne maszyn i urządzeń,

– praktyka tworzenia planów przeglądu obsługi technicznej na poziomie operatora,

– współpraca operatorów z technikami UR,

– połączenie 5S z systemem AM,

– zarządzanie poprzez wizualizację.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II

1. Wprowadzenie do AM

 • Rys historyczny AM
 • 7 kroków AM wg JIPM
 • Plusy i minusy stosowania oryginalnej metodologii

2. AM a 5S – spójność czy konflikt

 • Omówienie programu 5S
 • Różnice między 5S a AM
 • Połączenie obydwu podejść

3. Praktyczne wdrożenie AM

 • Procedura implementacji połączonego systemu AM/5S
 • Korzyści wynikające z stosowania AM/5S
 • Rola operatora w połączonym podejściu

4. Akcja na GEMBA

 • Czerwone kartki
 • Stworzenie wstępnego planu czyszczenia
 • Przygotowanie do akcji praktycznej
 • Ocena znalezionych anomalii

5. Akcja na GEMBA

 • Wstępne czyszczenie maszyny
 • Selekcja, systematyka obszaru wokół maszyny
 • Analiza miejsc trudno dostępnych
 • Eliminacja źródeł zanieczyszczeń
 • Dokumentowanie prowadzonych działań
 • Wykorzystanie w praktyce środków chemii przemysłowej
 • Porównanie skuteczności użytych środków

6. Tworzenie planów AM/5S

 • Metodologia tworzenia planów inspekcji AM/5S
 • Wyodrębnienie punktów inspekcyjnych AM/5S
 • Stworzenie planów AM/5S
 • Wykorzystanie technik wizualizacji
 • Opracowanie tablic komunikacyjnych

7. Utrzymanie systemu AM/5S

 • Stworzenie planu szkoleń operatorów
 • Wykorzystanie OPL
 • Stworzenie matrycy kompetencji AM/5S
 • Procedura Blue Tag
 • Zarządzanie autonomiczne systemem AM/5S
 • System audytowania w celu utrzymania AM/5S

Więcej informacji na temat szkolenia

Autonomiczne utrzymanie ruchu

można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.