Autonomous Maintenance


POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Certyfikowany Praktyk TPM  

Learning by Doing

Warsztat obejmuje zagadnienia dotyczące implementacji wypracowanych taktyk i procedur obsługi maszyn i urządzeń. Podczas warsztatu przeprowadzane są przeglądy eksploatacyjne zgodnie z wypracowanymi procedurami w fazie drugiej. Zbierane są dane i mierzone efekty wdrażanych metod konserwacyjnych. Podczas przeglądów prowadzone są działania mające na celu poznanie natury powstających zakłóceń i potencjalnych uszkodzeń. Warsztat Practical Maintenance Program – Autonomous Maintenance  swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z praktycznym wdrożeniem poszczególnych narzędzi wyselekcjonowanych podczas kursu poprzedzającego – Fundamenty Maintenance Management – RCM. Podczas szkolenia omawiane są poszczególne modele obsługi technicznej Autonomous Maintenance. Szkolenie swoim zakresem obejmuje następujące Filar 2 Practical Maintenance Program.

Cele

– Rola operatorów produkcyjnych i techników UR,

– poznanie 7 kroków Autonomous Maintenance,

– metodologia wdrażania poszczególnych kroków AM,

– wdrożenie Dekalog Autonomus Maintenance,

– praktyka tworzenia planów przeglądu obsługi technicznej na poziomie operatora,

– wykorzystanie technik wizualizacyjnych  przy tworzeniu planów OT- AM,

– techniki tworzenia One Point Lesson.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do Autonomous Maintenance

 • Rys historyczny AM
 • Omówienie metodologii wdrażania wg JIPM
 • Plusy i minusy stosowania oryginalnej metodologi AM

2. Dekalog Autonomous Maintenance

 • Procedura praktycznego wdrożenia AM
 • Korzyści wynikające z AM
 • Problemy we wdrażaniu AM
 • Dlaczego AM „umiera”?

3. AM a 5S – spójność, czy konflikt?

 • Omówienie programu 5S
 • Różnice między 5S a AM
 • Połączenie obydwu podejść

4. Warsztaty praktyczne AM

 • Przeprowadzenie Akcji Czerwonych Kartek
 • Stworzenie Wstępnego Planu Czyszczenia
 • Przygotowanie do Akcji Praktycznej
 • Wstępne czyszczenie i usunięcie anomalii
 • Analiza miejsc trudno dostępnych i źródeł zanieczyszczeń
 • Opracowanie ulepszeń i ich implementacja

 
 

5. Tworzenie planów Obsługi Technicznej – AM

 • Metodologia tworzenia planów przeglądów AM
 • Wyodrębnienie punktów inspekcyjnych AM
 • Stworzenie Standardowych Planów Inspekcji i Czyszczenia
 • Praktyczne wdrożenie Planów na Pilotażowej Maszynie

6. Wizualizacja

 • Techniki Wizualizacji
 • Wdrożenie praktyczne elementów wizualizacji na obiekcie technicznym
 • Tablice komunikacyjne

7. Techniki szkolenia operatorów

 • Zastosowanie Operator One Point Lesson
 • Stworzenie Matrycy Kompetencji dla Operatorów
 • Wizualizacja jako narzędzie wspomagające w procesie szkoleń
 • Wstępne Czyszczenie

8. Utrzymanie systemu AM

 • Czym jest zarządzanie autonomiczne?
 • Rola operatora w AM
 • Praca zespołowa w AM
 • Procedura Blue Tag
 • Zarządzanie autonomiczne systemem AM
 • System audytowania w celu utrzymania AM

9. Procedura implementacji AM

 • Stworzenie procedury wdrożenia AM dla:
  – zakładów pracujących w systemie zmianowych
  – zakładów pracujących w ruchu ciągłym – 4 brygadówka
 • Na co zwracać uwagę podczas wdrożenia AM
 • Plan działań

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.