Focus Improvement | Ciągłe Zarządzanie Procesem, KOŁO ŻYCIA TPM


POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Podczas warsztatów omawiany jest program ciągłego doskonalenia systemu TPM. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają poszczególne fazy procesowego zarządzania systemem TPM. Tematyka poruszana w tym module jest niezwykle kluczowa w całym systemie 4 – fazowego cyklu życia maszyn i urządzeń i swym zakresem obejmuje ostatnią fazę – Przewidywania życia. W fazie tej brane są pod uwagę aspekty zarówno ekonomiczne, organizacyjne jak i techniczne w celu przewidywania życia środków trwałych i efektywnego sposobu zarządzania nimi.

Cele

– Jakie znaczenie ma właściwe wdrożenie filaru Focus Improvement?

– Dlaczego w wielu przypadkach praca zespołowa jest traktowana po macoszemu?

– W jaki sposób zarządzać zespołami FI?

– Dlaczego systematyczność jest ważna w efektywności pracy zespołu?

– Które z narzędzi rozwiązywania problemów przynosi największe rezultaty?

– Jak połączyć ogień i wodę, czyli czas na spotkania zespołu z bieżącymi zadaniami?

– Dlaczego warto zainwestować w zespoły rozwiązywania problemów?


Program szkolenia

Dzień I Dzień II

1. Wprowadzenie do Procesowego Zarządzania TPM

 • Proces vs Projekt
 • Pomiar przepływu procesów TPM
 • Błędy popełniane podczas zarządzania procesami TPM
 • Warsztaty praktyczne – SWOT analiza istniejącego systemu zarządzania procesami TPM

2. Audyt procesów TPM

 • Znaczenie audytu
 • Obszary audytowania
 • Meodyka tworzenia GAP analysis
 • Omówienie wyników audytu

3. Wprowadzenie do LCC

 • Co to jest LCC?
 • Praktyczne wykorzystanie metodyki LCC
 • 5 kroków systemu LCC
 • Wykorzystanie wskaźników w systemie LCC
 • Warsztaty praktyczne – analiza zdefiniowanych mierników

4. Wprowadzenie do Wczesnego Zarządzania EM

 • Co to jest Early Management?
 • 4 kroki EM
 • Pragmatyka w stosowaniu EM
 • Wykorzystanie wypracowanych narzędzi TPM w wczesnym zarządzaniu EM

5. 16 Strat w TPM

 • Definicja Straty
 • Ujęcie finansowe w definiowaniu strat
 • Wprowadzenie do 16 rodzajów strat
 • Definicja strat i metod ich kalkulacji

6. Wprowadzenie do Focus Improvement

 • Znaczenie FI
 • Wprowadzenie do DMAIC
 • Wybór projektów doskonalących na podstawie analizy strat
 • Systematyka prowadzenia projektów doskonalących
 • Procedura implementacji DMAIC w praktyce

7. Koło Życia TPM

 • Wprowadzenie do Koła Życia TPM
 • Połączenie LCC , EM i FI
 • 3 fazy Koła Życia TPM
 • Opracowanie procedury Koła Życia TPM
 • Praktyka korzystania z Koła Życia TPM

8. Doskonalenie systemu TPM w oparciu o Koło Życia TPM

 • Proces podejmowania decyzji w oparciu o KZ
 • Przegląd procesów zakupowych w przedsiębiorstwie
 • Optymalizacja procesów zakupowych

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.