Klub TPM

Idea Klubu

Klub TPM to cykliczne spotkania skierowane do osób zarządzających infrastrukturą techniczną (Koordynatorzy TPM, Inżynierowie UR i Produkcji, Planiści UR, Dyrektorzy i Kierownicy Produkcji, Dyrektorzy i Kierownicy UR) oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką ciągłego doskonalenia w obsłudze technicznej działów: Technologicznego, Produkcji, Utrzymania Ruchu i Jakości. Ciekawi Państwa osiągnięć zawodowych zapraszamy do Klubu TPM, gdzie będą Państwo mogli współtworzyć sieć praktyków, a także nawiązywać nowe kontakty zawodowe i wymieniać doświadczenia.


Dlaczego organizujemy takie przedsięwzięcie?

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych Klientów w zakresie optymalizacji procesów UR i produkcyjnych. Kibicujemy Państwu w dalszych poczynaniach, pragnąc jednocześnie wyeksponować różnorodność Państwa ścieżek zawodowych. Chcielibyśmy, aby Państwa sukcesy były wizytówką Klubu, inspiracją dla wszystkich osób uczestniczących w regularnych spotkaniach Klubu, a także promocją zawodową dla Państwa i Państwa firmy. Zachęcamy więc do dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach, na których poznają Państwo najefektywniejsze i sprawdzone w praktyce metody zarządzania procesami utrzymania ruchu. Wierzymy, że spotkania Klubu będą doskonałą platformą do dyskusji i wymiany doświadczeń z praktykami. Nie podamy Państwu gotowych rozwiązań, ale pomożemy zrozumieć mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia istniejące w Państwa przedsiębiorstwie.

rollup

Co oznacza członkostwo w Klubie?

  • Możliwość skorzystania z doświadczeń firm wdrażających projekty optymalizacji procesów UR i produkcyjnych
  • Poznanie najlepszych praktyk z obszaru działalności operacyjnej przedsiębiorstw
  • Możliwość zaprezentowania własnych osiągnięć i wyników w obszarze ciągłego doskonalenia
  • Każdej prezentacji towarzyszy prowadzona po niej dyskusja, w której głos może zabrać każdy z uczestników spotkania
  • Poznanie doświadczeń i autorskich narzędzi firmy WoMa Solution wraz z przykładami ich zastosowania


Chcą Państwo przygotować jedno z takich spotkań?

Jeżeli widzą Państwo siebie w roli prelegenta i chcieliby Państwo podzielić się swoją wiedzą, osiągnięciami lub pomysłami z pozostałymi członkami Klubu, wystarczy napisać maila na  adres biuro@womasolution24.com i zaproponować temat kolejnego spotkania.


Warunki i zasady działalności Klubu

1. Członkostwo i udział w spotkaniach Klubu jest bezpłatne.

2. Spotkania organizowane są przez firmę WoMa Solution

3. Spotkania prowadzone są w formule „Praktycy dla praktyków”. Każde spotkanie to case study z firmy produkcyjnej, dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania oraz część warsztatowa prowadzona przez trenera firmy WoMa Solution.

4. Z uwagi na formę spotkania i ograniczoną liczbę miejsc możliwy jest udział tylko 1 reprezentanta firmy w spotkaniu Klubu.

5.  Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu Klubu jest przesłanie zgłoszenia drogą mailową.

6. Poprzez przesłanie zgłoszenia Zgłaszający wyraża zgodę na na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb organizacyjnych i marketingowych.

7. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.


Dołącz do nas!

V spotkanie Klubu TPM – 4 grudnia 2017, Wrocław.
Temat spotkania: Gospodarka części zamiennych w systemie TPM

Zainteresowało Cię to spotkanie? Chcesz zgłosić swój udział?
Prześlij nam zgłoszenie email podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, stanowisko, telefon kontaktowy) oraz dane firmy.

Archiwum:

IV spotkanie Klubu TPM – 22 kwietnia 2016, Wrocław.
Temat spotkania: Ciągłe doskonalenie i podnoszenie kompetencji w TPM

III spotkanie Klubu TPM – 13 kwietnia 2015, Wrocław.
Temat spotkania: BHP i wizualizacja w TPM

II spotkanie Klubu TPM – 15 września 2014, Wrocław.
Temat spotkania: Cała prawda na temat OEE oraz benchmarking TPM.

I spotkanie Klubu TPM – 11 grudnia 2013, Wrocław.
Temat spotkania: Służby Utrzymania Ruchu w ujęciu TPM – fakty i mity!

 

Informacje na temat Klubu TPM można również uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.