Szkolenie Lean Manufacturing


POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Szkolenie Lean Manufacturing jest podzielone na cztery części. Pierwsza część: Zasady działania Kaizen Management System – gdzie omawiane są zagadnienia związane z zarządzaniem procesów produkcyjnych. W części tej omówione są tradycyjne metody zarządzania produkcją oraz nowoczesne metody zarządzania produkcją opartą o podejście procesowe z dużym zaangażowaniem zespołów pracowniczych. Część druga to Fundamenty Lean Manufacturing – gdzie omawiane są podstawowe rodzaje istniejących marnotrawstw w przedsiębiorstwie i ich identyfikacja. Ważnym czynnikiem omawianym w tej części są aspekty miękkie połączone z narzędziami twardymi, czyli jak połączyć w bezpieczny sposób „ogień z wodą”. W tej części omawiane są aspekty związane z pracą zespołową jak i motywacją pracowników widzianą w dwóch kierunkach Przełożony – Podwładny oraz Podwładny – Przełożony. Dwie pierwsze części zwieńczone są warsztatami polegającymi na przetestowaniu poznanych technik zarówno obserwacji marnotrawstwa jak i wykorzystaniu narzędzi zespołowego rozwiązywania problemów. Trzecia część: Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing przedstawia narzędzia pozwalające na eliminację marnotrawstwa z procesów produkcyjnych. Do podstawowych narzędzi zalicza się program 5S, zarządzanie wizualne, standaryzowaną pracę. Czwarta część: Zaawansowane narzędzia Lean Manufacturing – TFM omawia metodologię organizacji przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi procesami w przedsiębiorstwie. Podczas tego modułu uczestnicy poznają takie narzędzia jak Kanban, One Piece Flow, Heijunka. Podstawowe jak i zaawansowane narzędzia Lean Manufacturing zostaną przetestowane podczas symulacji Fabryka Wtyczek, gdzie uczestnicy wcielą się zarówno w role operatorów jak i osób doskonalących proces produkcyjny. Przejdą od tradycyjnego przepływu Push flow do przepływu jednej sztuki One Piece Flow.

Cele

Prowadzenie działań optymalizacji procesów w oparciu o Lean/Kaizen,

– uświadomienie pracownikom czym jest wartość dodana, a czym marnotrawstwo,

zrozumienie zasad organizacji procesu produkcyjnego zgodnie z filozofią ciągłego doskonalenia,

– nauka logicznego podejścia do optymalizacji procesów produkcyjnych jak również procesów logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa,

– umiejętność wdrażania 5S na poszczególnych obszarach w przedsiębiorstwie,

– poznanie narzędzi wizualizacji w powszechnym przekazywaniu informacji w przedsiębiorstwie,

– poznanie głównych kroków prowadzenia warsztatów Kaizen Blitz.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Zasady działania Kaizen Management System

 • Skąd wziął się Kaizen i jakie były przesłanki aby go stosować, czyli rys historyczny Gemba Kaizen w pigułce.
 • Co to jest skuteczne zarządzanie procesami produkcyjnymi?
 • Na czym polega praca zespołowa, czyli jak zwiększyć efektywność czynnika ludzkiego
 • Czym różni się klasyczne zarządzanie produkcją od pragmatycznego i nowoczesnego opartego o filozofię zadawania pytań.
 • Dlaczego warto zaangażować operatorów w proces doskonalenia?
 • Struktury i modele funkcjonowania przedsiębiorstw

2. Fundamenty Lean Manufacturing

 • Główne rodzaje marnotrawstwa w przedsiębiorstwie
 • W jaki sposób należy optymalizować procesy produkcyjne
 • Metody motywacji pracowników do zaangażowania się w procesy ciągłego doskonalenia
 • Praca zespołowa
 • Koło ciągłego doskonalenia PDCI
 • 13 obszarów, które decydują o sukcesie we wdrażaniu zmian w przedsiębiorstwie
 • Zespołowe rozwiązywanie problemów.

3. Muda hunting, czyli umiejętność obserwacji procesów produkcyjnych

 • Mapowanie procesów produkcyjnych w ujęciu łowienia marnotrawstwa
 • Wartość dodaną vs marnotrawstwo
 • Korzyści wynikające z eliminacji marnotrawstwa
 • Stworzenie planu doskonalenia zmapowanych procesów

4. Zarządzanie poprzez wizualizację, czyli efektywne rozwiązywanie problemów

 • Narzędzia rozwiązywania problemów
 • Proces rozwiązywania problemów dla wybranych obszarów
 • Wykorzystanie narzędzi wizualizacyjnych do efektywnego rozwiązywania problemów
 • Narzędzia 5Why, Ishikawa diagram, Cause Mapping, A3 – ćwiczenia praktyczne
 • Stworzenie procedury rozwiązywania problemów, która będzie miała zastosowanie w przedsiębiorstwie
5. Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing

 • Czym tak naprawdę jest 5S i jakie ma znaczenie w optymalizacji procesów produkcyjnych
 • Wykorzystanie narzędzia wizualizacji do efektywnego zarządzania poszczególnymi procesami
 • Korzyści wynikające z pracy standaryzowanej
 • Na czym polega zarządzanie poprzez wizualizację
 • Pragmatyczne podejście do implementacji podstawowych narzędzi Lean Manufacturing takich jak program 5S, Zarządzanie Wizualne oraz Zbilansowana tablica wyników

6. Zaawansowane narzędzia Lean Manufacturing – TFM

 • Na czym polega Total Flow Management w praktyce?
 • W jaki sposób balansować linie produkcyjne?
 • Różnice pomiędzy pull a push
 • W jakich przedsiębiorstwach warto stosować system ssący, czyli PULL?
 • Na czym polega wdrożenie systemu autoryzacji polegającej na systemie Kanban?
 • Na czym polega praktyczna implementacja systemu kanban dla różnych procesów?
 • Na czym polega system planowania i harmonogramowania produkcji w systemie PULL?

7. Symulacja „Fabryka Wtyczek”

 • Przećwiczenie poznanych metod optymalizacji przepływu materiałów
 • Optymalizacja procesu produkcyjnego
 • Wdrożenie programu 5S na stanowiskach pracy w Fabryce Wtyczek
 • Zastosowanie systemów Push, Pull, One Piece Flow
 • Organizacja logistyki wewnętrznej
 • Standaryzacja pracy z wykorzystaniem Takt Time i Cycle Time
 • Oszacowanie korzyści wynikających z zastosowania systemu ssącego
 • Opracowanie wymogów jakie muszą być spełnione aby zastosować system ssący.
 • Niezbędne mierniki pomagające doskonalić procesy produkcyjne.
 • Zbilansowana Karta Wyników – Balance Score Card w oparciu o symulowane procesy produkcyjne.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.