Maintenance Management System


POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Certyfikowany Praktyk TPM  

Learning by Doing

Warsztat obejmuje swym zakresem odpowiednie zaplanowanie całości procesu wdrożeniowego programu TPM.  Podczas warsztatu przeprowadzana jest analiza poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa pod względem zasobów technicznych i ludzkich wymaganych podczas implementacji. Podczas tego szkolenia przeprowadzane są warsztaty z fundamentów systemu TPM Maintenance Management System oraz “dachu” KPI wg EN15341. Zakres działań poruszanych podczas warsztatów obejmuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania Działu Utrzymania Ruchu, poczynając od pozycji jaką zajmuje w dzisiejszych czasach, poprzez cele jakie stawiane są podczas wdrożenia poszczególnych filarów TPM – Fundamenty Systemu TPM – Strategia Zarządzania UR i KPI wg EN 15341. Zagadnienia omawiane podczas szkolenia pozwolą wybrać odpowiednie narzędzia, aby przejść z obsługi awaryjnej (Breakdown Maintenance), poprzez obsługę prewencyjną (Preventive Maintenace), do obsługi diagnostycznej (Predictive Maintenace).

Cele

– Poznanie systemów zarządzania UR,

– modele zarządzania obsługą techniczną maszyn i urządzeń,

– poznanie technik zbierania danych,

– wybór gamy wskaźników,

– techniki wyboru odpowiedniego programu zarządzania niezawodnością maszyn i urządzeń.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do Systemów Zarządzania UR

 • Rys historyczny zarządzania UR
 • System zarządzania UR wg normy EN 13300
 • Rola UR w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 • Służby UR – generator kosztów czy zysków?

2. Wprowadzenie do TPM

 • TPM wg JIPM
 • Założenia TPM
 • Dlaczego wdrożenie TPM kończy się porażką?
 • Połączenie TPM i Systemu Zarządzania UR, czyli Total Professional Maintenance
 • Przedstawienie 13 kroków wdrożenia TPM
 • Korzyści wynikające z wdrożenia TPM
 • Studia przypadków

3. Metodologia przeprowadzania audytu UR

 • Obszary audytowania
 • Arkusz samoaudytujący
 • Sposób przedstawienia wyników i ich analiza
 • Techniki tworzenia arkusza audytującego
 • Połączenie audytu TPM z audytem SUR
 • Studia przypadków
 • Warsztaty praktyczne – wypełnienie arkusza samoaudytującego

4. Identyfikacja zespołu oraz określenie odpowiedzialności, polityki i ustalenie celów

 • Wybór członków zespołu wdrożeniowego
 • Stworzenie Misji, Wizji i Wartości
 • Matryca wskaźników UR
 • Stworzenie planu i harmonogramu wdrażania
 • Studia przypadków
 • Warsztaty praktyczne – określenie Misji, Wizji i Wartości oraz matrycy odpowiedzialności RACI

5. Struktura UR – TPM

 • Omówienie 6 struktur UR
 • Plusy i minusy poszczególnych struktur
 • Modele outsourcingu UR
 • TPM a Outsourcing UR – na co zwracać uwagę?
 • Budowa umowy i zakresu działania mieszanej struktury UR+Produkcja+Outsourcing
 • Studia Przypadków
 • Warsztaty praktyczne – analiza SWOT mieszanej struktury
 6. Modelowanie procesów obsługi technicznej –  połączenie TPM i UR

 • Mapowanie procesów UR
 • Narzędzia modelowania procesów produkcyjno – usługowych
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych
 • Budowa modelu przepływu informacji w UR
 • Stworzenie diagramu przepływu procesów
 • Studia przypadków
 • Warsztaty praktyczne – modelowanie procesów utrzymania ruchu

7. Ocena infrastruktury technicznej

 • Wybór kryteriów oceny Maszyn i Urządzeń
 • Klasyfikacja Maszyn i Urządzeń (ABC)
 • Wagowa klasyfikacja Maszyn i Urządzeń (ABC z wagą)
 • Przedstawienie dwóch metod oceny maszyn i urządzeń oraz określanie ich krytyczności
 • Procedura klasyfikacji wraz z oceną krytyczności maszyn i urządzeń
 • Studia przypadków
 • Warsztaty praktyczne – klasyfikacja Maszyn i Urządzeń

8. System zbierania danych

 • Przepływ komunikacji Produkcja – UR
 • Sformalizowany system przesyłania informacji – komunikacja niewerbalna
 • Zlecanie zadań – ustnie, czy pisemnie?
 • Budowa procedury zgłaszania prac
 • Prace Reakcyjne vs Prace Planowane
 • 6 Typów Zadań Pracy
 • Kodyfikacja zdarzeń awaryjnych
 • Kodyfikacja zdarzeń planowanych
 • Wykorzystanie systemów informatycznych klasy CMMS
 • Studia przypadku
 • Warsztaty praktyczne – budowa zleceń pracy, tworzenie kodów prac UR

9. KPI wg EN 15341

 • Metodologia obliczania:
  – OEE
  – MTBF
  – MTTR
  – MTTF
  – Dostępność Techniczna
  – OCE
 • Metodologia obliczania wskaźników:
  – Ekonomicznych UR
  – Technicznych UR
  – Organizacyjnych UR

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.