Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu


POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Certyfikowany Praktyk TPM  

Learning by Doing

Warsztat planowanie i harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu obejmuje analizę i ocenę poszczególnych działań wynikających z poprzednich faz w programie TPM. Podczas warsztatu opracowywane i tworzone są metody planowania i harmonogramowania przeglądów i działań UR, mające na celu efektywne wdrożenie wcześniej opracowanych procedur. Kontrola i ocena efektywności systemu planowania i harmonogramowania przeglądów jest przeprowadzana na podstawie audytów i analizy poszczególnych wskaźników. Wdrożenie planowania i harmonogramowania w Utrzymaniu Ruchu pozwoli na pełną kontrolę działań mających na celu poprawę niezawodności pracy maszyn i urządzeń poprzez integrację planów produkcyjnych z tworzonymi planami przeglądów obsługi technicznej maszyn i urządzeń. Moduł Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu, czyli Maintenance Work Flow System tak jak i Preventive Maintenance jest jednym z kluczowych filarów całego systemu TPM. Stanowi on solidne podwaliny, na których bazuje całe podejście poprawy niezawodności maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie produkcyjnym mające na celu wdrożenie efektywnych metod planowania i harmonogramowania przeglądów zgodnie z normą EN13306.

Cele

– Metody pomiary prac UR,

– metodologia harmonogramowania działań UR,

– techniki planowania remontów i przeglądów generalnych,

– techniki zarządzania częściami zamiennymi MRO,

– wprowadzenie do systemów CMMS,

– wykorzystanie CMMS do planowania i harmonogramowania działań UR,

– zbieranie danych do oceny dokładności planowania działań utrzymania ruchu,

– ocena efektywności pracy pracowników utrzymania ruchu,

– wykorzystanie wskaźników do oceny realizacji planów PM, PdM.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Zdefiniowanie poziomów Obsługi Technicznej

 • Przejście do niezawodności i dostępności maszyn i urządzeń
 • Omówienie głównych strat UR
 • Porównanie Lean Manufacturing z Lean Maintenance
 • Metodologia określania Budżetu UR
 • Studia przypadku

2. Cele systemu Zleceń Pracy

 • Rodzaje Zleceń Pracy
 • Budowa Zlecenia Pracy
 • Procedura Zarządzania Zlecenia Pracy
 • Błędy w tworzeniu Zlecenia Pracy
 • Studia przypadku
 • Warsztaty Praktyczne – budowa zlecenia pracy

3. Wprowadzenie do Planowania

 • Metody planowani i kosztorysowania
 • 5 Zasad Planowania
 • Korzyści wynikające z Planowania
 • Rola Planisty UR
 • Studia przypadku

4. Metody Planowania i Harmonogramowania

 • Wprowadzenie do kosztorysowania zadań UR
 • Krzywa uczenia
 • Wskaźnik efektywności i dokładności kosztorysowania
 • Studia przypadku
 • Warsztaty praktyczne – zaplanowanie przykładowych prac

5. Planowanie remontów

 • Wprowadzenie do planowanie remontów
 • Zarządzanie projektem
 • Metody sieciowe w planowaniu
 • Wykorzystanie CPM i PERT
 • Studia przypadku
 • Warsztaty praktyczne – zaplanowanie remontu maszyny pilotażowej
6. Metody Harmonogramowania działań UR

 • 4 Zasady Harmonogramowania
 • Priorytety działań UR
 • Wykorzystanie Backlogów w UR
 • Alokacja metod harmonogramowania
 • 13 kroków harmonogramowania
 • Studia przypadku

7. Wykorzystanie CMMS do Planowania i Harmonogramowania

 • Metodologia planowania przy użyciu narzędzi CMMS
 • Metodologia harmonogramowania w CMMS
 • Parametryzacja systemów CMMS w zakresie harmonogramowania
 • Studia przypadków

8. Raportowanie UR

 • Wykorzystanie wskaźników UR
 • Wizualizacja wskaźników
 • Budowa Raportów UR
 • Studia przypadków
 • Warsztaty praktyczne – stworzenie modelu raportu UR

9. Procedura implementacji Planowania i Harmonogramowania

 • Stworzenie procedury Planowania i Harmonogramowania
 • Matryca odpowiedzialności
 • Plan działań

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

Więcej informacji na temat szkolenia

Planowanie i harmonogramowanie przeglądów

można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.