Optymalizacja procesów produkcyjnych poprzez standaryzowaną pracę


POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Warsztaty Optymalizacja procesów produkcyjnych poprzez standaryzowaną pracę obejmuje zakres czynności mających za zadanie wdrożenie systemu ssącego Pull. Jest to podejście, które ma na celu zbalansowanie linii produkcyjnych dostosowanych do czasu taktu klienta, a które pozwala produkować dokładnie to, co klient w danym czasie chce kupić. Zastosowanie i wdrożenie tego systemu najlepiej opisał Henry Ford w swoich wspomnieniach: „Dostrzegaliśmy, że kupowanie materiałów powyżej aktualnego zapotrzebowania nie jest opłacalne(..), jeżeli moglibyśmy być pewni idealnego transportu, a przepływ materiałów odbywałby się bez zakłóceń, nie byłoby potrzeby kupowania ich na zapas”.

Cele

– Określenie czasu taktu klienta,

– określenie czasu cyklu na stanowisku pracy,

– zbalansowanie linii produkcyjnych zgodnie z czasem taktu klienta,

techniki analizy pomierzonych elementów pracy – eliminacja czynności nie przynoszących wartości dodanej,

– zastosowanie One Piece Flow – przepływ jednej sztuki,

– redukcja zapasów w toku i wyrobów gotowych,

– podniesienie produktywności.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do Balansowania Stanowisk Pracy

 • Wprowadzenie do JIT – rys historyczny
 • Korzyści wynikające z balansowania
 • Wprowadzenie do gry symulacji

2. Zbieranie danych z procesu produkcyjnego

 • Techniki zbierania danych
 • Określenie kwantyfikatorów zbieranych z procesu
 • Definicja Takt Time; Cycle Time
 • Krok 1 gry symulacyjnej
3. Analiza zbieranych danych

 • Wizualizacja zebranych danych
 • Oddzielenie wartości dodanej od Muda
 • Wypracowanie udoskonaleń
 • Standaryzacja wykonywanych czynności

4. Doskonalenie procesu produkcyjnego

 • Wdrożenie wypracowanych rozwiązań
 • Zamodelowanie wypracowanych rozwiązań
 • Zastosowanie techniki „kartonowe – lego”

5. Wizualizacja

 • Obserwacja procesu po doskonaleniu
 • Stworzenie arkusza pracy standaryzowanej i szkolenie operatorów
 • Obliczenie wypracowanych korzyści

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.