Poniedziałki z TPM

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

W obecnych czasach TPM traktowane jest w dwójnasób: z jednej strony jako narzędzie na całe zło w przedsiębiorstwie, z drugiej strony jako dodatkowy element, bez którego możemy się obejść. Firmy, które uwierzyły w system TPM odnoszą duże sukcesy wzmacniając swoją pozycję na rynku poprzez redukcję kosztów operacyjnych. Niestety w dalszym ciągu są firmy, które pomimo wiary w TPM nie odnoszą aż tak spektakularnych korzyści. Podczas warsztatów pokazujemy krok po kroku jak należy z sukcesem wdrożyć TPM jednocześnie omijając wszelkie przeszkody, które powodują, że wdrożenie staje się wielką porażką. W każdym bloku studia przypadku będą omówione na podstawie 3-4 firm, pokazując zarówno właściwe jak i niewłaściwe podejścia.


Program realizowany jest podczas szkoleń otwartych:


Strategia TPM
Podczas warsztatów przedstawiamy same praktyczne przykłady jak poprawnie i właściwie zaprojektować proces wdrożenia, a następnie utrzymać i rozwijać system TPM.


Niezawodność w TPM

Podczas warsztatów pokażemy jak poprawnie i efektywnie zoptymalizować program obsługi profilaktycznej wykorzystując techniki analizy niezawodnościowej.


Autonomous Maintenance AM
Podczas warsztatów powiemy jak opracować i wdrożyć program obsługi autonomicznej oraz w jaki sposób należy utrzymywać i doskonalić autonomiczne utrzymanie ruchu.


Preventive Maintenance PM
Podczas warsztatów pokażemy w jaki sposób stworzyć skuteczny program obsługi profilaktycznej oraz jak optymalizować go pod względem technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym, aby uzyskać jak najlepsze efekty w utrzymaniu wysokiej niezawodności parku maszynowego.


Planowanie i Harmonogramowanie Utrzymania Ruchu w systemie TPM
Podczas warsztatów przedstawiamy przykłady właściwego podejścia do planowania i harmonogramowania prac techników UR oraz w jaki sposób poszczególne narzędzia TPM wpływają na efektywność wykonywanej pracy.

 

Informacje na temat szkoleń można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.

Chcesz zgłosić swój udział?
Prześlij nam zgłoszenie email lub wypełnij formularz on-line.