Autonomous Maintenance AM

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Podczas warsztatów przedstawiamy same praktyczne rady jak poprawnie i efektywnie wdrożyć program obsługi autonomicznej oraz w jaki sposób należy utrzymywać i doskonalić autonomiczne utrzymanie ruchu.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo:

– na czym polega praktyczne wdrożenie AM,

– jaka jest rola operatora i technika ur w AM,

– jak w prawidłowy sposób wdrożyć AM,

– jakich błędów unikać podczas wdrażania AM,

– jak tworzyć skuteczne plany przeglądów AM,

– jakie techniki stosować podczas wizualizacji punktów inspekcyjnych,

– co zrobić, aby zaangażować operatora w obsługę autonomiczną,

– co oznacza zarządzanie autonomiczne,

– jak zbudować efektywną komunikację pomiędzy działami za pomocą AM.


Program szkolenia

BLOK 1: PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA AM

1. Szkolenie operatorów

Techniki prowadzenia szkolenia przed wdrożeniem
Korzyści płynące dla operatorów
Rola operatora
Błędy popełniane w fazie przygotowania do wdrożenia AM
Studia przypadków


2. Wybór obszaru

Jakie czynnik brać pod uwagę w wyborze obszaru do wdrożenia AM?
Czy wszędzie stosować AM?
Kryteria brane pod uwagę przy wyborze obszaru wdrożenia AM
Praktyczne rady co robić a czego nie robić

3. Ocena ryzyka

Rodzaje ryzyka podczas implementacji AM
Najczęstsze błędy popełniane podczas wdrażania AM
Techniki szacowania ryzyka
Skutki i konsekwencje nieoszacowania ryzyka
Praktyczne przykłady co robić a czego nie robić

BLOK 2: WDROŻENIE STANDARDU AM

1. Prowadzenie warsztatów praktycznych

Jak prowadzić skutecznie warsztaty wdrożenia AM?
Techniki wdrożenia AM przy pojedynczych maszynach jak i ciągach technologicznych
Na co zwracać uwagę podczas warsztatów
Dekalog wdrożenia poszczególnych kroków
Studia przypadków udane wdrożenia jak i nie udane

 

2. Standaryzacja w AM

Znaczenie standaryzacji w AM
Techniki zarządzania wizualnego podczas wdrażania standardów
Błędy popełniane podczas tworzenia standardów
Korzyści wynikające z stosowania standardów
Studia przypadków

BLOK 3: UTRZYMANIE I DOSKONALENIE AM

1. System kontroli przeglądów AM

Techniki kontrolne funkcjonowania przeglądów AM
Czy klasyczny audyt jest skuteczny?
Tablica płaczu vs arkusz audytowy
Studia przypadków

2. Analiza i doskonalenie systemu AM

Proces komunikacji produkcja vs utrzymanie ruchu
Krzywa zaufania w AM
System jednopunktowych lekcji jako klucz do utrzymania i doskonalenia wdrożonego systemu AM
System „niebieskich kart” jako zarządzanie autonomiczne
Znaczenie zespołów autonomicznych
Zarządzanie cyklem PDCI
Liczenie korzyści finansowych z stosowania AM.


Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

Kierownictwo zakładu, Szefowie działów Produkcji i UR, Mistrzowie Produkcji i UR, Brygadziści UR, Inżynierowie UR i Produkcji, Koordynatorzy zespołów TPM.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.