Niezawodność w TPM

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Podczas warsztatów przedstawiamy same praktyczne rady jak poprawnie i efektywnie zoptymalizować program obsługi profilaktycznej wykorzystując techniki analizy niezawodnościowej.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo:

– czym jest niezawodność w TPM,

– jakie są główne mierniki niezawodności,

– jak zarządzać awariami,

– kiedy i czy warto przeprowadzać analizę niezawodnościową,

– w jaki sposób analizować istniejące dane dotyczące pracy maszyn i urządzeń,

– czym jest F.R.A.C.A.S.,

– jak na co dzień wykonywać analizę F.R.A.C.A.S. w odniesieniu do pojawiających się awarii,

– ile kosztują nas awarie,

– jak w prawidłowy sposób obliczyć koszty awarii vs koszty prewencji,

– czy bezwględnie powinniśmy dążyć do redukcji awarii.


Program szkolenia

BLOK 1: WPROWADZENIE DO NIEZAWODNOŚCI

1. Zarządzanie niezawodnością

Co to jest niezawodność?
Wykorzystanie wskaźników niezawodności
Normy dotyczące badań niezawodnościowych
Niezawodność w systemie TPM
Wprowadzenie do RCMLight
Studia przypadków

2. Przygotowanie do analizy niezawodności

Wybór maszyn do analizy
Analiza krytyczności maszyn
System zbierania danych
Studia przypadków

3. BOM Maszyny

Czym jest BOM
Metodyka tworzenia BOM-u
Podział maszyny na 5 poziomów
Symulacja BOM-u na przykładzie systemu CMMS
Studium Przypadku

BLOK 2: ANALIZA NIEZAWODNOŚCI

1. Funkcje Maszyny

Określenie Funkcji maszyny
Funkcje Pierwszorzędne vs Drugorzędne
Metodyka określania funkcji w praktyce
Studia przypadków


2. Uszkodzenia Funkcjonalne

Czym jest uszkodzenie Funkcjonalne?
Czym jest uszkodzenie Fizyczne?
Związek przyczynowo skutkowy pomiędzy uszkodzeniami funkcjonalnymi a fizycznymi
Kodyfikacja uszkodzeń Funkcjonalnych i Fizycznych
Studia przypadków

3. Przyczyny Uszkodzeń

Wprowadzenie do F.R.A.C.A.S.
Określenie przyczyn uszkodzeń fizycznych
Kodyfikacja przyczyn uszkodzeń
Studia przypadków

BLOK 3: WDROŻENIE WYNIKÓW ANALIZY

1. Ocena krytyczności przyczyn uszkodzeń

Czym jest krytyczność awarii?
Ocena konsekwencji awarii za pomocą współczynnika krytyczności
Ustalenie priorytetów za pomocą współczynnika krytyczności
Studia przypadków

2. Wybór zadań obsługi technicznej

Rodzaje zadań zapobiegawczych
Diagram wyboru zadań obsługi technicznej
Wybór zadań obsługi technicznej
Ocena ryzyka wypracowanych zadań
Studia przypadków

3. Zarządzanie awariami w codziennej praktyce

Wykorzystanie analizy DAFT Costing w zarządzaniu awariami
Budowa scenariuszy na poszczególne kody zdarzeń
Analiza awarii przy wykorzystaniu poszczególnych narzędzi (DAFT+FTA+FRACAS)
Zastosowanie odwrotnego procesu RCMLight w zarządzaniu awariami
Ocena kosztów powstałych awarii vs zadania profilaktyczne
Studia przypadków


Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

Kierownictwo zakładu, Szefowie działów Produkcji i UR, Mistrzowie Produkcji i UR, Brygadziści UR, Inżynierowie UR i Produkcji, Koordynatorzy zespołów TPM.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.