Planowanie i harmonogramowanie Utrzymania Ruchu w systemie TPM

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Podczas warsztatów przedstawiamy same praktyczne przykłady właściwego podejścia do planowania i harmonogramowania prac techników UR oraz w jaki sposób poszczególne narzędzia TPM wpływają na efektywność wykonywanej pracy.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo:

– czym jest planowanie i harmonogramowanie w procesie TPM,

– jaka jest różnica pomiędzy planowaniem i harmonogramowaniem,

– czy wdrożenie filaru AM zwalnia nas od planowania i harmonogramowania w UR,

– jakie są fakty i mity na temat planowania w UR,

– czy rzeczywiście planuje się tylko i wyłącznie przeglądy PM/PdM – a co z pozostałymi,

– jaki powinien być czas poświęcany na przeglądy PM/PdM aby były one efektywne,

– jak planować „przerobowość” działu utrzymania ruchu,

– jaki błąd jest popełniany podczas realizacji planowanych działań,

– czy faktycznie 100% wykonania planu jest właściwe i pożądane.


Program szkolenia

BLOK 1: SYSTEM PLANOWANIA

1. Zlecenia pracy

Rodzaje zleceń pracy
Budowa zleceń pracy
Przepływ procesu zarządzania zleceniami pracy
Studia przypadków

2. Kompetencje planisty

Rola planisty w systemie TPM
Korzyści płynące z posiadania planisty
Planista vs Inżynier vs Kierownik – Kto jest kim?
Studia przypadków

3. Zasady planowania

Planowanie poprzez proces
Karty technologiczne wykonania pracy
Szacowanie czasu pracy
Studia przypadków

BLOK 2: SYSTEM HARMONOGRAMOWANIA

1. Ograniczenia zasobów

Główne przyczyny ograniczeń zasobów
Techniki eliminacji ograniczeń
System priorytetów/krytyczności prac
Studia przypadków

2. 13 kroków harmonogramowania

Procedura harmonogramowania
Czasookres układania harmonogramów
13 kroków wdrożenia TPM
Kryteria układania harmonogramu
Podwójna pętla procesu decyzji
Harmonogramowanie poszczególnych prac PM/PdM/CM/IM
Komunikacja w procesie harmonogramowania
Studia przypadków

BLOK 3: SYSTEM KONTROLI WYKONYWANIA PRAC

1. Kontrola realizacja harmonogramu

Nadzór nad harmonogramem
Dokładność harmonogramowania
Pętla informacji zwrotnej w harmonogramowaniu
Studia przypadków

2. System raportowania wykonania planu

Wykorzystanie backlogu planistycznego w raportowaniu
Budowa raportów
Operatywki TPM
Kontrola budżetu TPM
Studium przypadku


Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

Kierownictwo zakładu, Szefowie działów Produkcji i UR, Mistrzowie Produkcji i UR, Brygadziści UR, Inżynierowie UR i Produkcji, Koordynatorzy zespołów TPM.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.