Preventive Maintenance PM

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Podczas warsztatów pokażemy w jaki sposób stworzyć skuteczny program obsługi profilaktycznej oraz jak optymalizować go pod względem technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym, aby uzyskać jak najlepsze efekty w utrzymaniu wysokiej niezawodności parku maszynowego.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo:

– czym jest obsługa profilaktyczna,

– w jaki sposób ocenić skuteczność istniejącego programu PM,

– czy zawsze opłaca się stosować profilaktykę,

– jak zredukować koszty programu obsługi profilaktycznej,

– kiedy i czy warto prowadzić prewencję,

– w jaki sposób zoptymalizować istniejący program PM,

– jaki rodzaj obsługi technicznej wybrać: PM/PdM,

– jak zbudować efektywny program obsługi profilaktycznej,

– jak dostosować wymogi prawne do stworzenia dokumentacji przeglądów prewencyjnych,

– jak sparametryzować system CMMS w odniesieniu do przeglądów profilaktycznych,

– jak zredukować czas poświęcany na przeglądy profilaktyczne,

– co zrobić gdy produkcja nie udostępnia maszyn na przeglądy profilaktyczne.


Program szkolenia

BLOK 1: WPROWADZENIE DO PM/PdM

1. Pomiar skuteczności istniejącego programu PM

Wykorzystanie wskaźników niezawodności
Wizualizacja efektywności programu PM
Kontrola skuteczności programu
Fakty i mity na temat PM w systemie TPM
Studia przypadków

2. Wprowadzenie do PM/PdM

Czym jest PM/PdM?
Planowanie przeglądów PM/PdM
Wykorzystanie systemów klasy CMMS do zarządzania przeglądami profilaktycznymi
Studia przypadków

3. PM Optymization

Wprowadzenie do PMO
Połączenie PMO z analizą niezawodności
Proces PMO
Wykorzystanie BOMu maszyny w procesie PMO
Korzyści wynikające z analizy PMO

BLOK 2: BUDOWA PROGRAMU PM/PdM

1. Tworzenie standardowego planu PM

Wymogi prawne programów PM
Program PM a dyrektywa maszynowe
Budowa dokumentacji PM zgodnie z metodyką 4WH
Wizualizacja programu PM
Studia przypadków

 

2. Dobre praktyki PM i PdM

Techniki PM wybranych zespołów maszyn i urządzeń
Praktyczne rady w tworzeniu programu PdM
Techniki PdM: wibroakustyka/termowizja/ultradźwięki
Korzyści wynikające z stosowanie PM/PdM
Studia przypadków

BLOK 3: IMPLEMENTACJA PROGRAMU PM/PdM

1. Budowa systemu kontrolnego programu PM/PdM

Harmonogramowanie prac PM
Techniki tworzenia list kontrolnych
Tworzenie matrycy kompetencji PM
Studia przypadków

2. Praktyczne zastosowanie narzędzi diagnostycznych

Metody diagnostyki subiektywnej
Wizualizacja prowadzonych inspekcji
Metody diagnostyki obiektywnej
Wykorzystanie narzędzi do diagnostyki
Przykład stosowania: analizatorów drgań
Przykład stosowania: kamer termowizyjnych
Obliczenie korzyści stosowania diagnostyki, obsługi opartej o resus czasowy, obsługi awaryjnej.


Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

Kierownictwo zakładu, Szefowie działów Produkcji i UR, Mistrzowie Produkcji i UR, Brygadziści UR, Inżynierowie UR i Produkcji, Koordynatorzy zespołów TPM.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.