Strategia TPM

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Podczas warsztatów przedstawiamy same praktyczne przykłady jak poprawnie i właściwie zaprojektować proces wdrożenia, a następnie utrzymać i rozwijać system TPM.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo:

– jakie są fakty i mity na temat TPM,

– czy TPM jest jednym z narzędzi UR czy też systemem zarządzania UR,

– jakie błędy są popełniane podczas implementacji TPM w przedsiębiorstwie,

– jakie są główne przyczyny porażek TPM,

– jak zmierzyć skuteczność funkcjonowania TPM,

– jakie wskaźniki wybrać i jak je liczyć,

– w jaki sposób przekonać Zarząd do wdrożenia TPM,

– w jaki sposób powinna wyglądać strategia TPM,

– czy TPM jest panaceum na całe zło,

– jak zbudować strategię TPM,

– w jaki sposób należy przygotować harmonogram wdrożenia TPM w przedsiębiorstwie,

– jak ustalić realne cele wdrożenia systemu TPM,

– jak zbudować strukturę TPM w przedsiębiorstwie.


Program szkolenia

BLOK 1: BUDOWA SYSTEMU TPM

1. Fakty i mity na temat TPM

Znaczenie słowa TPM
5 mitów na temat TPM
TPM vs Produkcja vs UR
Studia przypadków

2. Budowa systemu TPM

Oryginalne znaczenie TPM
Przedstawienie „mutacji” TPM
Omówienie znaczenia filarów TPM wg JIPM
Studia przypadków

3. Praktyczny system TPM Excellence

Omówienie systemu TPM Excellence
Przedstawienie korzyści z wdrożenia TPM Excellence
Niezawodność poprzez TPM Excellence
Studia przypadków

BLOK 2: PROCES IMPLEMENTACJI TPM

1. Promocja TPM w przedsiębiorstwie

Znaczenie programu promocji TPM w przedsiębiorstwie
Model 5 obszarów korzyści TPM
Praktyczne rady w stworzeniu systemu promocji TPM
Struktura TPM w przedsiębiorstwie
Studia przypadków

2. Budowa procesu wdrożenia TPM

Model wdrożenia TPM wg JIPM
Stosowane modele wdrożeń w Polskich przedsiębiorstwach
13 kroków wdrożenia TPM
Połączenie metody projektowej i procesowej w zarządzaniu TPM
Techniki mające na celu rozwój i utrzymanie systemu TPM
Studia przypadków

BLOK 3: KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z TPM

1. Zbilansowana Karta Wyników

16 strat w TPM
Wskaźniki opisujące poszczególne straty
Benchmarking wskaźników w różnych branżach
System raportowania
Budowa zbilansowanej karty wyników
Studia przypadków

2. Metodyka liczenia wybranych wskaźników

Proces liczenia podstawowych wskaźników
Przedstawienie na konkretnych przykładach
Praktyczne wykorzystanie wskaźnika OEE/Dostępności Technicznej/MTTR/MTBF/OCE
Ustalenie celów wydajnościowych za pomocą OEE
Praktyczne określenie czasu cyklu na podstawie OEE
Obliczenie korzyści finansowych z wdrożenia TPM


Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

Kierownictwo zakładu, Szefowie działów Produkcji i UR, Mistrzowie Produkcji i UR, Brygadziści UR, Inżynierowie UR i Produkcji, Koordynatorzy zespołów TPM.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.