Preventive Predictive Maintenance


POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Certyfikowany Praktyk TPM  

Learning by Doing

Warsztat Preventive Predictive Maintenance swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z praktycznym wdrożeniem poszczególnych narzędzi wyselekcjonowanych podczas kursu poprzedzającego Fundamenty Maintenance Management – RCM. Podczas szkolenia omawiane są poszczególne modele obsługi technicznej: Predictive Maintenance, Time Base Maintenance (Servicing Taks, Failure Finding Task, Lubrication Task). Szkolenie swoim zakresem obejmuje następujące filary TPM – Filar 2 Practical Maintenance Program.

Cele

– Poznanie technik Preventive Maintenance – Obsługi profilaktycznej

Praktyka tworzenia planów przeglądów profilaktycznych

– Praktyka tworzenia formularzy, list kontrolnych, procedur dotyczących poszczególnych rodzajów obsługi profilaktycznej

        * obsługi okresowej

        * remontu bieżącego

        * remontu średniego

– Poznanie technik Predictive Maintenance – Obsługi Diagnostycznej

        * termowizja

        * wibroakustyka

        * ultradźwięki

        * analiza oleju


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do Preventive Predictive Maintenance

 • Rys historyczny Preventive Predictive Maintenance
 • Omówienie metodologi wdrażania wg JIPM
 • Definicja efektywnego programu Preventive Predictive Maintenance
 • Znaczenie Preventive Predictive Maintenance w praktyce
 • Ocena programu Preventive Predictive Maintenance
 • Studia przypadku
 • Warsztaty praktyczne – ocena systemu przeglądów profilaktycznych

2. Techniki Preventive Maintenance

 • Techniki tworzenia zakresu przeglądu profilaktycznego
 • Wykorzystanie wyników analizy niezawodnościowej RCMLight®
 • Tworzenie podstawowych technik Preventive Maintenance dla:
  • elementów łączeniowych
  • łożysk i uszczelnień
  • elementów przenoszenia napędów
  • Pomp, Wentylatorów
  • systemów hydraulicznych
  • systemów pneumatycznych
  • układów elektrycznych

3. Tworzenie planów Obsługi Technicznej – Preventive Maintenance

 • Metodologia tworzenia planów przeglądów PM
 • Praktyczne wdrożenie Planów na Pilotażowej Maszynie
 • Wizualizacja Planów Profilaktycznych
 • Studia Przypadków
 • Warsztaty praktyczne – tworzenie planu Preventive Maintenance
4. Wdrożenie Planów PM w systemie CMMS

 • Techniki tworzenia planów PM w systemach CMMS
 • Błędy popełniane podczas parametryzacji systemów CMMS
 • Parametryzacja systemu CMMS co do przeglądów PM
 • Zarządzania pracami PM poprzez system CMMS

5. Wprowadzenie do obsługi diagnostycznej – Predictive Maintenance

 • Czym jest diagnostyka techniczna – Predictive Maintenance?
 • Diagnostyka obiektywna i subiektywna
 • Praktyczny wymiar diagnostyki technicznej
 • Budowa programu obsługi diagnostycznej – ścieżki diagnostyczne
 • Techniki obsługi diagnostycznej Predictive Maintenance
  • Diagnostyka wibroakustyczna (analizator drgań)
  • Diagnostyka termowizyjna (kamera termowizyjna)
  • Diagnostyka ultradźwiękowa (analizator ultradźwięków)
  • Diagnostyka środków smarnych (analizator środków smarnych)

6. Akcja na GEMBA – Predictive Maintenance w praktyce

 • Diagnostyka termowizyjna
  – wykorzystanie kamery termowizyjnej
 • Diagnostyka wibroakustyczna
  – wykorzystanie analizatora drgań

7. Procedura implementacji Preventive Maintenance i Predictive Maintenance

 • Stworzenie przepływu procesu implementacji Preventive Maintenance i Predictive Maintenance
 • Stworzenie harmonogramu wdrożenia Preventive Maintenance i Predictive Maintenance

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.