Profesjonalne Zarządzanie Służbami UR


POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z nowoczesnym, a zarazem profesjonalnym świadczeniem usług obsługi technicznej. Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia związane z niezawodnością UR i infrastruktury technicznej, kosztami UR, procesami zachodzącymi na styku Produkcja – Utrzymanie Ruchu. Uczestnicy mają okazję poznać różne struktury Służb Utrzymania Ruchu w różnych branżach, wraz z ich mocnymi i słabymi stronami. Podczas ćwiczeń praktycznych realizowanych w formie pracy zespołowej uczestnicy modelują procesy zachodzące w służbach utrzymania ruchu i dopasowują je do swoich macierzystych zakładów. W trakcie szkolenia prezentowane są studia przypadków z różnych branż w odniesieniu do korzyści wynikających ze stosowania odpowiedniej strategii UR.

Cele

Poznanie systemów zarządzania UR,

budowa strategii systemu zarządzania UR,

– modele zarządzania obsługą techniczną maszyn i urządzeń,

niezawodność UR,

– poznanie technik zbierania danych,

– modelowanie procesów UR – wykorzystanie BPMN,

– techniki wyboru odpowiedniego programu zarządzania niezawodnością maszyn i urządzeń.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II

1. Wprowadzenie do Zarządzania Służbami UR

 • Znaczenie SUR w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Postrzeganie SUR Koszt czy Zysk
 • Definicja SUR wg EN 13300
 • Studia przypadków

2. System Zarządzania UR

 • Wprowadzenie do systemów zarządzania
 • Strategie UR
 • Koszty poszczególnych strategii
 • Studia przypadków

3. Outsourcing UR vs. Insourcing UR

 • Modele Outsourcingu UR
 • Modele Insourcingu UR
 • Plusy i minusy obydwu modeli
 • „Mixsourcing UR” – model mieszany
 • Studia przypadków

4. Audyt SUR

 • Znaczenie audytu
 • Obszary audytowania
 • Analiza wyników audytu
 • Benchmarking wyników audytu
 • Studia Przypadków
 • Warsztaty praktyczne – tworzenie arkusza audytującego

5. Misja Wizja Wartości – UR

 • Znaczenie MWW UR w odniesieniu do polityki przedsiębiorstw
 • Budowa MWW – na co zwracać uwagę?
 • Stworzenie MWW UR – uniwersalne czy dedykowane?
 • Studia przypadków
 • Warsztaty praktyczne – tworzenie korporacyjnej MWW

6. Ocena krytyczności parku maszynowego

 • Kryteria oceny parku maszynowego
 • Klasyfikacja ABC
 • Studia przypadków
 • Warsztaty praktyczne – ocena krytyczności środków trwałych

7. Modelowanie procesów UR

 • Wprowadzenie do modelowania (BPMN)
 • Budowa modelu przepływu procesu UR
 • Wykorzystanie BPM Studio
 • Studia przypadków
 • Warsztaty praktyczne – modelowanie procesów UR w przedsiębiorstwie

8. System zbierania danych

 • Komunikacja Produkcja vs UR
 • Zbieranie danych z parku maszynowego
 • System archiwizacji danych
 • Budowa systemu zleceń pracy
 • Studia przypadków
 • Warsztaty praktyczne – tworzenie systemu zleceń pracy

9. Systemy informatyczne klasy CMMS

 • Przegląd systemów
 • Kryteria wyboru systemu CMMS
 • Gotowiec, czy budowa własnego
 • Wykorzystanie systemów CMMS do analizy danych
 • CMMS Blitz –  wykorzystanie excel

10. Wskaźniki UR

 • Wprowadzenie do wskaźników UR
 • Omówienie podstawowych wskaźników UR
 • Metodyka liczenia wybranych wskaźników
 • Warsztaty praktyczne – wyznaczenie poziomu 0 obliczenie podstawowych wskaźników.

11. Cała prawda na temat OEE

 • Czym jest OEE?
 • Mity i niezrozumienia OEE.
 • Różne metody liczenia OEE – którą wybrać?
 • Korzyści wynikające z liczenia OEE.
 • Wizualizacja OEE – przez Operatorów dla Operatorów – Trik na pokazanie OEE bez konieczności liczenia.
 • Porównanie OEE z czasem taktu liczenia oraz czasem cyklu – jak to wykorzystać?
 • Praktyczne wykorzystanie OEE do stawiania celów wydajnościowych.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.