Nowoczesne metody zarządzania utrzymaniem ruchu


POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Wiele przedsiębiorstw w obecnych czasach boryka się z brakiem efektywnego planu obsługi technicznej dla swoich systemów, maszyn i urządzeń. W większości przypadków w oparciu o nowoczesne metody zarządzania utrzymaniem ruchu tworzone są plany działań tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzonych audytów jakościowych. Szkolenie Profilaktyczne Utrzymanie Ruchu w całości poświęcone na udzielenie odpowiedzi „Jak efektywnie budować program PM?” Uczestnicy szkolenia poznają zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania utrzymaniem ruchu w praktyce, między innymi poprzez tworzenie strategii obsługi profilaktycznej, poznanie ich plusów i minusów oraz kosztów jakie związane są ze stosowaniem poszczególnych strategii. Podczas szkolenia opracowywane są procedury efektywnego wdrożenia programu profilaktycznej obsługi w przedsiębiorstwie.

Cele

– Poznanie strategii obsługi profilaktycznej,

– budowa planu PM w oparciu o analizę RCM,

– metodologia kontroli i weryfikacji istniejących planów PM,

– ocena ryzyka zadań obsługi profilaktycznej,

– określenie kosztów programu PM,

– zastosowanie narzędzi wizualizacyjnych w budowie Standardowych Planów PM,

– budowa systemu kontrolnego prowadzonych działań PMx.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II

1. Wprowadzenie do PM

 • Znaczenie PM w praktyce
 • Różnice w stosowaniu PM
 • Definicja efektywnego PM
 • Studia przypadków

2. Budowa programu PM

 • Wprowadzenie do RCM
 • Wykorzystanie programu RCM Light
 • Warsztaty praktyczne – ocena istniejącego systemu PM przy pomocy RCM Light

3. Standardowy Plan PM/PdM

 • Metodologia tworzenia Planu PM
 • Stworzenie i wizualizacja planu PM/PdM
 • Wykorzystanie poszczególnych technik PM
  – PM elementów łączeniowych
  – PM łożysk i uszczelnień
  – PM elementów przenoszenia napędów
  – PM systemów hydraulicznych
  – PM systemów pneumatycznych
  – PM układów elektrycznych
  – Wizualizacja punktów inspekcyjnych
 • Warsztaty praktyczne – tworzenie planu PM

4. Wprowadzenie do obsługi diagnostycznej

 • Budowa programu PdM
 • Diagnostyka obiektywna i subiektywna
 • Diagnostyka smarownicza
 • Diagnostyka termowizyjna
 • Diagnostyka wibroakustyczna
 • Diagnostyka ultradźwiękowa
 • Diagnostyka laserowa
 • Warsztaty praktyczne – stworzenie ścieżek diagnostycznych

5. Akcja na GEMBA

 • Diagnostyka smarownicza
  – wykorzystanie specjalistycznego oprzyrządowania
 • Diagnostyka termowizyjna
  – wykorzystanie kamery termowizyjnej
 • Diagnostyka wibroakustyczna
  – wykorzystanie analizatora drgań
 • Diagnostyka ultradźwiękowa
 • Diagnostyka laserowa

6. Akcja na GEMBA

 • Diagnostyka wibroakustyczna
  – analiza danych przy pomocy oprogramowania
 • Diagnostyka ultradźwiękowa
  – wykorzystanie specjalistycznego oprzyrządowania
 • Diagnostyka laserowa
  – wykorzystanie specjalistycznego oprzyrządowania

7. Nowoczesne metody zarządzania utrzymaniem ruchu – PM vs PdM

 • Plusy i minusy stosowania obydwu strategii
 • Porównanie kosztów stosowania PM i PdM
 • Korzyści wynikające z stosowania profilaktyki jako strategii ogólnobiznesowej

 
 
 
 
 
 
 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.