Zespołowe rozwiązywanie problemów – RCFA i raport A3


POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Warsztat Zespołowe rozwiązywanie problemów – analiza RCFA i Raport A3 swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z praktycznym wdrożeniem narzędzi rozwiązywania problemów w celu eliminacji problemów związanych z niezawodnością pracy linii technologicznych. Podczas szkolenia omawiane są poszczególne narzędzia pracy zespołowej: 5x Dlaczego (5 Why), diagram Ishikawy, Mapowanie przyczyn (Cause Mapping).

Cele

– Analiza zebranych danych w postaci Liczb, Danych, Faktów,

– poznanie głównych narzędzi jakości,

– poznanie reguł pracy zespołowej,

– techniki oszacowania kosztów – obliczanie ROI,

– mapowanie przyczyn powstawania błędów,

– wizualizacja wdrażanych udoskonaleń,

– zarządzanie projektami ciągłego doskonalenia – metoda Kaizen.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1.  Wprowadzenie do Zespołowego Rowiązywania Problemów

  • Zasady pracy zespołowej
  • Tworzenie zespołu interdyscyplinarnego

2. Wprowadzenie do Focus Improvement

  • Analiza danych zbieranych z poszczególnych maszyn i urządzeń
  • Zespoły FI
  • Procedura działania Zespołu FI

3. Narzędzia zbierania danych

  • System ekspercki
  • System analityczny
  • Analiza Pareto do wyszczególnienia głównych problemów
  • Ćwiczenia praktyczne

4. DMAIC vs PDCA

  • Wprowadzenie do metodologii DMAIC
  • Wprowadzenie do metodologii PDCA
5. Narzędzia jakości

  • 5 razy Dlaczego (5Why)
  • Diagram przyczynowo skutkowy (Diagram Ishikawy)
  • Diagram Korelacji
  • Histogram
  • Burza mózgów
  • Działania praktyczne

6. Wprowadzenie do Root Cause Failure Analysis – analiza RCFA

  • Rys historyczny
  • Analiza RCFA – procedura przeprowadzania
  • Analiza RCFA – wybór narzędzi jakości
  • Działania praktyczne

7. System zarządzania wdrażania działań korygujących

  • Cykl Deminga
  • Formularze Action Plan
  • Procedura spotkań monitorujących stopień wdrażania działań korygujących

8. Procedura implementacji procesu FI

  • Opracowanie diagramu przepływu procesu FI
  • Wdrożenie narzędzi wizualizacyjnych

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.