Analizy niezawodnościowe maszyn i urządzeń – RCM


POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Certyfikowany Praktyk TPM

Learning by Doing

Warsztat Niezawodność w Utrzymaniu Ruchu rozbity jest na cztery bloki, podczas których przeprowadzane są szczegółowe analizy zaczynając od badania  funkcjonalności maszyn i urządzeń, poprzez analizę pojawiających się błędów, na wypracowaniu odpowiednich metod diagnostycznych kończąc. Niezawodność w Utrzymaniu Ruchu porusza zagadnienia dotyczące stworzenia pakietu zadań obsługi technicznej maszyn roboczych. Omawiane zagadnienia pozwolą na stworzenie właściwych programów profilaktycznych dostosowanych do danej maszyny lub instalacji technologicznej. Zadania te zostaną w odpowiedni sposób oszacowane pod względem i ich wykonywalności jak i kosztów bezpośrednio z nimi związanych.

Cele

Poznanie programu RCM – Niezawodność w Utrzymaniu Ruchu

– Poznanie natury powstawania uszkodzeń

– Poznanie technik przeprowadzania analizy FMEA

– Zastosowanie diagramu decyzyjnego RCM

– Techniki wyboru odpowiedniego programu zarządzania niezawodnością maszyn i urządzeń

– Oszacowanie kosztów przeprowadzanych zadań obsługi technicznej

– Analiza ryzyka zakresu zadań obsługi technicznej.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do Niezawodności

 • Co to jest niezawodność w utrzymaniu ruchu?
 • Mierniki niezawodności
 • Rys historyczny RCM
 • Główne założenia analizy niezawodnościowej maszyn i urządzeń
 • Omówienie dokumentów normatywnych SAE oraz MIL-STD
 • Korzyści wynikające z analizy niezawodnościowej maszyn i urządzeń
 • Wprowadzenie do Risk Based Inspection
 • Połączenie dwóch podejść RCM i RBI
 • Omówienie procedury Analizy RCM Light

2. Dekompozycja Obiektów Technicznych

 • Podział funkcjonalny obiektów technicznych
 • Wykorzystanie narzędzi analitycznych: Proces Flow Diagram
 • Podział na „piątkę” – zastosowanie pięciu poziomów
 • Studia przypadku
 • Warsztaty praktyczne – podział blokowo – funkcjonalny pilotażowej maszyny

3. Analiza – Funkcje

 • Wprowadzenie do Funkcji
 • Standardy działania
 • Określenie Funkcji od poziomu 3 do 1
 • Warsztaty praktyczne – określenie funkcji dla obszaru pilotażowego

4. Analiza – Uszkodzenia

 • Określenie Uszkodzeń analizowanych części
 • Określenie Uszkodzeń potencjalnych
 • Określenie przyczyn uszkodzeń – FRACAS
 • Kodyfikacja uszkodzeń
 • Określenie MTBF+Ryzyko+Koszty Uszkodzeń
 • Studia przypadku
 • Warsztaty praktyczne – wypisanie uszkodzeń wraz z ich przyczynami
5. Analiza – Zadania PM
 • Wypisanie wszystkich zadań PM
 • Oszacowanie kosztów zadań PM
 • Warsztaty praktyczne – wypisanie istniejących zadań PM dla obszaru pilotażowego

6. Ocena zadań obsługi Technicznej

 • Omówienie diagramu decyzyjnego
 • Wpływ zadania PM na funkcje i uszkodzenia
 • Wybór dodatkowych zadań PM/PdM
 • Ocena ryzyka wybranych zadań PM/PdM
 • Warsztaty praktyczne – ocena zadań PM dla obszaru pilotażowego

7. Implementacja wyników Analizy RCM Light

 • Omówienie procedury skróconej analizy niezawodnościowej maszyn i urządzeń
 • Analiza Ekonomiczno – Organizacyjna wyboru zadań OT
 • Wybór finalny zadań profilaktycznych
 • Grupowanie zadań PM
 • Analiza Ekonomiczno – Organizacyjna wyboru PM
 • Porównanie kosztów programu PM przed i po analizie
 • Studia przypadku
 • Warsztaty praktyczne – grupowanie zadań PM dla obszaru pilotażowego

8. Procedura implementacji Analizy RCM Light

 • Stworzenie procedury Analizy RCM Light
 • Matryca odpowiedzialności
 • Plan działań

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

Więcej informacji na temat szkolenia

Analiza RCM

można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.