Szkolenia zamknięte, szkolenia dedykowane

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Szkolenia zamknięte są skuteczne przede wszystkim dlatego, że są  dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Programy szkoleń wskazane poniżej mogą być dowolnie modyfikowane tak, aby w pełni odpowiadały Państwa oczekiwaniom i aby były realizowane w uwzględnieniem specyfiki Państwa przedsiębiorstwa. Szkolenia realizowane są w zakładzie produkcyjnym w dogodnym dla Państwa terminie. Jeśli żadne z poniższych szkoleń nie porusza tematyki, która Państwa interesuje, prosimy o kontakt – z przyjemnością opracujemy program szkoleniowy dostosowany do Państwa potrzeb.

Szkolenia mają na celu:

– zmianę obsługi awaryjnej Służb Utrzymania Ruchu w obsługę profilaktyczną,
– połączenie aspektów jakościowych z systemami technicznymi, które zarządzane są przez pracowników,
– poznanie i wypróbowanie aparatury mającej na celu utrzymanie stanu technicznego 
 maszyn i urządzeń na właściwym poziomie,
– obniżenie kosztów obsługi technicznej poprzez samodzielne zapobieganie awariom i wczesne ich wykrywanie.

Podczas szkoleń zamkniętych pokazujemy cały wachlarz możliwości – jakich narzędzi, urządzeń, aparatury można używać, aby ułatwić sobie pracę, ocenę niektórych anomalii i problemów. Wykorzystujemy urządzenia diagnostyczne oraz oprogramowanie klasy CMMS, pokazujemy jak wykorzystać informacje, których urządzenia i zebrane dane nam dostarczą.


Szkolenia zamknięte, jakie aktualnie posiadamy w naszej ofercie:


Profesjonalne Zarządzanie Służbami Utrzymania Ruchu
Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z nowoczesnym, a zarazem profesjonalnym świadczeniem usług obsługi technicznej. Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia związane z niezawodnością infrastruktury technicznej, kosztami UR, procesami zachodzącymi na styku Produkcja – Utrzymanie Ruchu.


Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

Autonomiczne utrzymanie ruchu odgrywa znaczącą rolę w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Poprzez prawidłowe wdrożenie AM umożliwia się uwolnienie zasobów UR, które mogą być wykorzystane do prac specjalistycznych.


Profilaktyczne Utrzymanie Ruchu
Szkolenie Profilaktyczne Utrzymanie Ruchu w całości poświęcone na udzielenie odpowiedzi „Jak efektywnie budować program PM?” Uczestnicy szkolenia poznają strategie obsługi profilaktycznej, ich plusy i minusy oraz koszty związane z poszczególnymi strategiami.


5S i zarządzanie poprzez wizualizację
Szkolenie 5S jest podstawowym, a zarazem jednym z najtrudniejszych narzędzi Lean Manufacturing. Program 5S jest punktem wyjściowym i stanowi fundament, na którym budowane są dalsze bloki Lean Manufacturing.


Redukcja czasu przezbrajania – SMED
Warsztaty Redukcja Czasów Przezbrajania obejmuje jedno z ważniejszych narzędzi w procesie wdrażanie systemu ssącego w przedsiębiorstwie. SMED jest nie tylko narzędziem, które jest używane w systemach produkcyjnych typu ssącego, ale również znajduje zastosowanie w tradycyjnych systemach produkcyjnych.


Zespołowe rozwiązywanie problemów – RCFA i Raport A3
Warsztat Zespołowe rozwiązywanie problemów – RCFA i Raport A3 swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z praktycznym wdrożeniem narzędzi rozwiązywania problemów w celu eliminacji problemów związanych z niezawodnością pracy linii technologicznych.


Optymalizacja procesów produkcyjnych poprzez standaryzowaną pracę
Warsztaty Optymalizacja procesów produkcyjnych poprzez standaryzowaną Pracę obejmuje zakres czynności mających za zadanie wdrożenie systemu ssącego Pull.


Lean Manufacturing
Podczas warsztatów Lean Manufacturing uczestnicy poznają takie narzędzia jak Kanban, One Piece Flow, Heijunka. Wykorzystując narzędzia Lean Manufacturing podczas symulacji Fabryka Wtyczek wcielą się w role operatorów i osób doskonalących proces produkcyjny.

 

Więcej informacji na temat szkoleń i projektów zamkniętych można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.