Nowoczesne metody zarządzania utrzymaniem ruchu

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Wiele przedsiębiorstw w obecnych czasach boryka się z brakiem efektywnego planu obsługi technicznej dla swoich systemów, maszyn i urządzeń. W większości przypadków w oparciu o nowoczesne metody zarządzania utrzymaniem ruchu tworzone są plany działań tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzonych audytów jakościowych. Szkolenie Profilaktyczne Utrzymanie Ruchu w całości poświęcone na udzielenie odpowiedzi „Jak efektywnie budować program PM?” Uczestnicy szkolenia poznają zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania utrzymaniem ruchu w praktyce, między innymi poprzez tworzenie strategii obsługi profilaktycznej, poznanie ich plusów i minusów oraz kosztów jakie związane są ze stosowaniem poszczególnych strategii. Podczas szkolenia opracowywane są procedury efektywnego wdrożenia programu profilaktycznej obsługi w przedsiębiorstwie.

Cele:

– poznanie strategii obsługi profilaktycznej,

– budowa planu PM w oparciu o analizę RCM,

– metodologia kontroli i weryfikacji istniejących planów PM,

– ocena ryzyka zadań obsługi profilaktycznej,

– określenie kosztów programu PM,

– zastosowanie narzędzi wizualizacyjnych w budowie Standardowych Planów PM,

– budowa systemu kontrolnego prowadzonych działań PMx.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do PM

Znaczenie PM w praktyce
Różnice w stosowaniu PM
Definicja efektywnego PM
Studia przypadków
2. Budowa programu PM

Wprowadzenie do RCM
Wykorzystanie programu RCM Light
Warsztaty praktyczne – ocena istniejącego systemu PM przy pomocy RCM Light

3. Standardowy Plan PM/PdM

Metodologia tworzenia Planu PM
Stworzenie i wizualizacja planu PM/PdM
Wykorzystanie poszczególnych technik PM
– PM elementów łączeniowych
– PM łożysk i uszczelnień
– PM elementów przenoszenia napędów
– PM systemów hydraulicznych
– PM systemów pneumatycznych
– PM układów elektrycznych
– Wizualizacja punktów inspekcyjnych
Warsztaty praktyczne – tworzenie planu PM

4. Wprowadzenie do obsługi diagnostycznej

Budowa programu PdM
Diagnostyka obiektywna i subiektywna
Diagnostyka smarownicza
Diagnostyka termowizyjna
Diagnostyka wibroakustyczna
Diagnostyka ultradźwiękowa
Diagnostyka laserowa
Warsztaty praktyczne – stworzenie ścieżek diagnostycznych

5. Akcja na GEMBA

Diagnostyka smarownicza
– wykorzystanie specjalistycznego oprzyrządowania
Diagnostyka termowizyjna
– wykorzystanie kamery termowizyjnej
Diagnostyka wibroakustyczna
– wykorzystanie analizatora drgań
Diagnostyka ultradźwiękowa
Diagnostyka laserowa

6. Akcja na GEMBA

Diagnostyka wibroakustyczna
– analiza danych przy pomocy oprogramowania
Diagnostyka ultradźwiękowa
– wykorzystanie specjalistycznego oprzyrządowania
Diagnostyka laserowa
– wykorzystanie specjalistycznego oprzyrządowania

7. Nowoczesne metody zarządzania utrzymaniem ruchu – PM vs PdM

Plusy i minusy stosowania obydwu strategii
Porównanie kosztów stosowania PM i PdM
Korzyści wynikające z stosowania profilaktyki jako strategii ogólnobiznesowej

 

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.