Certyfikowany Praktyk TPM Learning by Doing

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Formuła zajęć oparta o praktykę w 80% i poprzedzona wstępem teoretycznym w 20%

Cykl Certyfikowany Praktyk TPM to 7 szkoleń, których celem jest wykształcenie osoby odpowiedzialnej za koordynację wdrożenia TPM w zakładzie. Podczas szkoleń uczymy, jak zarządzać utrzymaniem ruchu przy wykorzystaniu obecnych zasobów. Po zakończonym cyklu szkoleniowym uczestnik zna narzędzia niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu wdrożeniowego. Potrafi motywować zespół do działania, wie jak wdrażać poszczególne narzędzia, potrafi koordynować i rozwijać działania z zakresu TPM, wypracowuje standardy, potrafi wykorzystać narzędzia analityczne do doskonalenia systemu TPM.

Szkolenia adresowane są do osób zajmujących się wdrażaniem TPM w przedsiębiorstwie, do zarządzających infrastrukturą techniczną (Koordynator TPM, Inżynier UR/Produkcji, Planista UR, Dyrektor/Kierownik Produkcji, Dyrektor/Kierownik UR itp.) oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką ciągłego doskonalenia w obsłudze technicznej z działów: Technologicznego, Produkcji, Utrzymania Ruchu, Jakości.

Szkolenia prowadzone są w wersji otwartej w zakładzie produkcyjnym i mają charakter “Train the Trainer”. Osoby biorące udział w szkoleniu mają możliwość przetrenowania omawianych narzędzi biorąc udział w części projektu, który jest wdrażany w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Uczestnicy szkoleń muszą zmierzyć się z problemami, na jakie napotkają na linii produkcyjnej, poznają stronę teoretyczną procesu wdrożeniowego, a następnie przekładają ją na działania praktyczne na udostępnionej do tego linii pilotażowej. Po każdym ze szkoleń uczestnicy mają też za zadanie dostosować zdobytą wiedzę do realiów swojej firmy i spróbować wdrożyć narzędzia, które poznali, we własnych zakładach. Dodatkowym atutem tego typu szkoleń jest możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami szkolenia z innych przedsiębiorstw.


Program cyklu realizowany jest podczas szkoleń otwartych:


Maintenance Management System
Warsztat obejmuje swym zakresem odpowiednie zaplanowanie całości procesu wdrożeniowego programu TPM.  Podczas warsztatu przeprowadzana jest analiza poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa pod względem zasobów technicznych i ludzkich wymaganych podczas implementacji.


Reliability Centered Maintenance

Warsztat obejmuje swym zakresem największą ilość działań. Warsztat jest rozbity na cztery bloki, podczas których przeprowadza się szczegółowe analizy zaczynając od badania  funkcjonalności maszyn i urządzeń, poprzez analizę pojawiających się błędów, na wypracowaniu odpowiednich metod diagnostycznych kończąc.


Autonomous Maintenance
Warsztat obejmuje zagadnienia dotyczące implementacji wypracowanych taktyk i procedur obsługi maszyn i urządzeń. Podczas warsztatu przeprowadzane są przeglądy eksploatacyjne zgodnie z wypracowanymi procedurami w fazie drugiej. Zbierane są dane i mierzone efekty wdrażanych metod konserwacyjnych.


Preventive Maintenance
Warsztat Practical Maintenance Program – Planned Maintenance  swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z praktycznym wdrożeniem poszczególnych narzędzi wyselekcjonowanych podczas kursu poprzedzającego Fundamenty Maintenance Management – RCM.


Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu
Warsztat obejmuje analizę i ocenę poszczególnych działań wynikających z poprzednich faz w programie TPM. Podczas warsztatu opracowywane i tworzone są metody planowania i harmonogramowania działań Utrzymania Ruchu, mające na celu efektywne wdrożenie wyżej wymienionych procedur.


Zarządzanie częściami zamiennymi

Podczas warsztatów dokonywana jest analiza i ocena krytyczności poszczególnych części znajdujących się w magazynie. Uczestnicy opracowują strategię zarządzania częściami zamiennymi korzystając z poznanych metodologi: MRO, analizy ABC, narzędzi sterujących z zakresu Kanban oraz wykorzystując magazyny konsygnacyjne.


Ciągłe doskonalenie procesu – szkolenia i treningi w TPM,
Warsztat stanowi skondensowane połączenie kluczowych zagadnień dotyczących zarządzania ludźmi od strony psychologicznej. Poruszone są w nim wszystkie zagadnienia psychologii zarządzania, które dobry menadżer powinien znać. Warsztat bazuje na współczesnej wiedzy naukowej z zakresu psychologii i zarządzania personelem.

Dotychczasowi Gospodarze cyklu szkoleniowego Certyfikowany Praktyk TPM Learning by Doing:

Edycja I
Nosag Polska Sp. z o. o.

Edycja II
Electrolux Poland Sp. z o. o.

Edycja III
PPG Deco Polska Sp. z o. o.

Edycja IV
Barlinek Inwestycje Sp. z o. o.

Edycja V
Ronal Polska Sp. z o. o.

Edycja VI
Akzo Nobel Decorative
Paints Sp. z o. o.

Edycja VII
Inter Europol Piekarnia
Szwajcarska Sp. z o. o. Sp. j.

Edycja VIII
Lear Corporation Poland II
Sp. z o. o.

Edycja IX
Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie
Sp. z o. o.

Edycja X
Fabryki Mebli FORTE S. A.
Ostrów Mazowiecka

Edycja XI
NorDan Sp. z o. o.

Edycja XII
W PRZYGOTOWANIU

 

Informacje na temat cyklu można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.

Chcesz zgłosić swój udział?
Prześlij nam zgłoszenie email lub wypełnij formularz on-line.