Autonomous Maintenance

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Certyfikowany Praktyk TPM  

Learning by Doing

Warsztat obejmuje zagadnienia dotyczące implementacji wypracowanych taktyk i procedur obsługi maszyn i urządzeń. Podczas warsztatu przeprowadzane są przeglądy eksploatacyjne zgodnie z wypracowanymi procedurami w fazie drugiej. Zbierane są dane i mierzone efekty wdrażanych metod konserwacyjnych. Podczas przeglądów prowadzone są działania mające na celu poznanie natury powstających zakłóceń i potencjalnych uszkodzeń. Warsztat Practical Maintenance Program – Autonomous Maintenance  swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z praktycznym wdrożeniem poszczególnych narzędzi wyselekcjonowanych podczas kursu poprzedzającego – Fundamenty Maintenance Management – RCM. Podczas szkolenia omawiane są poszczególne modele obsługi technicznej Autonomous Maintenance. Szkolenie swoim zakresem obejmuje następujące Filar 2 Practical Maintenance Program.

Cele:

– rola operatorów produkcyjnych i techników UR,

– poznanie 7 kroków Autonomous Maintenance,

– metodologia wdrażania poszczególnych kroków AM,

– wdrożenie Dekalog Autonomus Maintenance,

– praktyka tworzenia planów przeglądu obsługi technicznej na poziomie operatora,

– wykorzystanie technik wizualizacyjnych  przy tworzeniu planów OT- AM,

– techniki tworzenia One Point Lesson.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do Autonomous Maintenance

Rys historyczny AM
Omówienie metodologii wdrażania wg JIPM
Plusy i minusy stosowania oryginalnej metodologi AM

2. Dekalog Autonomous Maintenance

Procedura praktycznego wdrożenia AM
Korzyści wynikające z AM
Problemy we wdrażaniu AM
Dlaczego AM „umiera”?

3. AM a 5S – spójność, czy konflikt?

Omówienie programu 5S
Różnice między 5S a AM
Połączenie obydwu podejść

4. Warsztaty praktyczne AM

Przeprowadzenie Akcji Czerwonych Kartek
Stworzenie Wstępnego Planu Czyszczenia
Przygotowanie do Akcji Praktycznej
Wstępne czyszczenie i usunięcie anomalii
Analiza miejsc trudno dostępnych i źródeł zanieczyszczeń
Opracowanie ulepszeń i ich implementacja

 

5. Tworzenie planów Obsługi Technicznej – AM

Metodologia tworzenia planów przeglądów AM
Wyodrębnienie punktów inspekcyjnych AM
Stworzenie Standardowych Planów Inspekcji i Czyszczenia
Praktyczne wdrożenie Planów na Pilotażowej Maszynie

6. Wizualizacja

Techniki Wizualizacji
Wdrożenie praktyczne elementów wizualizacji na obiekcie technicznym
Tablice komunikacyjne

7. Techniki szkolenia operatorów

Zastosowanie Operator One Point Lesson
Stworzenie Matrycy Kompetencji dla Operatorów
Wizualizacja jako narzędzie wspomagające w procesie szkoleń
Wstępne Czyszczenie

8. Utrzymanie systemu AM

Czym jest zarządzanie autonomiczne?
Rola operatora w AM
Praca zespołowa w AM
Procedura Blue Tag
Zarządzanie autonomiczne systemem AM
System audytowania w celu utrzymania AM

9. Procedura implementacji AM

Stworzenie procedury wdrożenia AM dla:
– zakładów pracujących w systemie zmianowych
– zakładów pracujących w ruchu ciągłym (4 brygadówka)
Na co zwracać uwagę podczas wdrożenia AM
Plan działań

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.