Maintenance Management System

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Certyfikowany Praktyk TPM  

Learning by Doing

Warsztat obejmuje swym zakresem odpowiednie zaplanowanie całości procesu wdrożeniowego programu TPM.  Podczas warsztatu przeprowadzana jest analiza poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa pod względem zasobów technicznych i ludzkich wymaganych podczas implementacji. Podczas tego szkolenia przeprowadzane są warsztaty z fundamentów systemu TPM Maintenance Management System oraz “dachu” KPI wg EN15341. Zakres działań poruszanych podczas warsztatów obejmuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania Działu Utrzymania Ruchu, poczynając od pozycji jaką zajmuje w dzisiejszych czasach, poprzez cele jakie stawiane są podczas wdrożenia poszczególnych filarów TPM – Fundamenty Systemu TPM – Strategia Zarządzania UR i KPI wg EN 15341. Zagadnienia omawiane podczas szkolenia pozwolą wybrać odpowiednie narzędzia, aby przejść z obsługi awaryjnej (Breakdown Maintenance), poprzez obsługę prewencyjną (Preventive Maintenace), do obsługi diagnostycznej (Predictive Maintenace).

Cele:

– poznanie systemów zarządzania UR,

– modele zarządzania obsługą techniczną maszyn i urządzeń,

– poznanie technik zbierania danych,

– wybór gamy wskaźników,

– techniki wyboru odpowiedniego programu zarządzania niezawodnością maszyn i urządzeń.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do Systemów Zarządzania UR

Rys historyczny zarządzania UR
System zarządzania UR wg normy EN 13300
Rola UR w nowoczesnym przedsiębiorstwie
Służby UR – generator kosztów czy zysków?

2. Wprowadzenie do TPM

TPM wg JIPM
Założenia TPM
Dlaczego wdrożenie TPM kończy się porażką?
Połączenie TPM i Systemu Zarządzania UR, czyli Total Professional Maintenance
Przedstawienie 13 kroków wdrożenia TPM
Korzyści wynikające z wdrożenia TPM
Studia przypadków

3. Metodologia przeprowadzania audytu UR

Obszary audytowania
Arkusz samoaudytujący
Sposób przedstawienia wyników i ich analiza
Techniki tworzenia arkusza audytującego
Połączenie audytu TPM z audytem SUR
Studia przypadków
Warsztaty praktyczne – wypełnienie arkusza samoaudytującego

4. Identyfikacja zespołu oraz określenie odpowiedzialności, polityki i ustalenie celów

Wybór członków zespołu wdrożeniowego
Stworzenie Misji, Wizji i Wartości
Matryca wskaźników UR
Stworzenie planu i harmonogramu wdrażania
Studia przypadków
Warsztaty praktyczne – określenie Misji, Wizji i Wartości oraz matrycy odpowiedzialności RACI

5. Struktura UR – TPM

Omówienie 6 struktur UR
Plusy i minusy poszczególnych struktur
Modele outsourcingu UR
TPM a Outsourcing UR – na co zwracać uwagę?
Budowa umowy i zakresu działania mieszanej struktury UR+Produkcja+Outsourcing
Studia Przypadków
Warsztaty praktyczne – analiza SWOT mieszanej struktury

 6. Modelowanie procesów obsługi technicznej –  połączenie TPM i UR

Mapowanie procesów UR
Narzędzia modelowania procesów produkcyjno – usługowych
Wykorzystanie narzędzi informatycznych
Budowa modelu przepływu informacji w UR
Stworzenie diagramu przepływu procesów
Studia przypadków
Warsztaty praktyczne – modelowanie procesów utrzymania ruchu


7. Ocena infrastruktury technicznej

Wybór kryteriów oceny Maszyn i Urządzeń
Klasyfikacja Maszyn i Urządzeń (ABC)
Wagowa klasyfikacja Maszyn i Urządzeń (ABC z wagą)
Przedstawienie dwóch metod oceny maszyn i urządzeń oraz określanie ich krytyczności
Procedura klasyfikacji wraz z oceną krytyczności maszyn i urządzeń
Studia przypadków
Warsztaty praktyczne – klasyfikacja Maszyn i Urządzeń

8. System zbierania danych

Przepływ komunikacji Produkcja – UR
Sformalizowany system przesyłania informacji – komunikacja niewerbalna
Zlecanie zadań – ustnie, czy pisemnie?
Budowa procedury zgłaszania prac
Prace Reakcyjne vs Prace Planowane
6 Typów Zadań Pracy
Kodyfikacja zdarzeń awaryjnych
Kodyfikacja zdarzeń planowanych
Wykorzystanie systemów informatycznych klasy CMMS
Studia przypadku
Warsztaty praktyczne – budowa zleceń pracy, tworzenie kodów prac UR

9. KPI wg EN 15341

Metodologia obliczania:
– OEE
– MTBF
– MTTR
– MTTF
– Dostępność Techniczna
– OCE
Metodologia obliczania wskaźników:
– Ekonomicznych UR
– Technicznych UR
– Organizacyjnych UR

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.