Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Certyfikowany Praktyk TPM  

Learning by Doing

Warsztat planowanie i harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu obejmuje analizę i ocenę poszczególnych działań wynikających z poprzednich faz w programie TPM. Podczas warsztatu opracowywane i tworzone są metody planowania i harmonogramowania przeglądów i działań UR, mające na celu efektywne wdrożenie wcześniej opracowanych procedur. Kontrola i ocena efektywności systemu planowania i harmonogramowania przeglądów jest przeprowadzana na podstawie audytów i analizy poszczególnych wskaźników. Wdrożenie planowania i harmonogramowania w Utrzymaniu Ruchu pozwoli na pełną kontrolę działań mających na celu poprawę niezawodności pracy maszyn i urządzeń poprzez integrację planów produkcyjnych z tworzonymi planami przeglądów obsługi technicznej maszyn i urządzeń. Moduł Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu, czyli Maintenance Work Flow System tak jak i Preventive Maintenance jest jednym z kluczowych filarów całego systemu TPM. Stanowi on solidne podwaliny, na których bazuje całe podejście poprawy niezawodności maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie produkcyjnym mające na celu wdrożenie efektywnych metod planowania i harmonogramowania przeglądów zgodnie z normą EN13306.

Cele:

– metody pomiaru prac UR,

– metodologia harmonogramowania działań UR,

– techniki planowania remontów i przeglądów generalnych,

– techniki zarządzania częściami zamiennymi MRO,

– wprowadzenie do systemów CMMS,

– wykorzystanie CMMS do planowania i harmonogramowania działań UR,

– zbieranie danych do oceny dokładności planowania działań utrzymania ruchu,

– ocena efektywności pracy pracowników utrzymania ruchu,

– wykorzystanie wskaźników do oceny realizacji planów PM, PdM.

Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Zdefiniowanie poziomów Obsługi Technicznej

Przejście do niezawodności i dostępności maszyn i urządzeń
Omówienie głównych strat UR
Porównanie Lean Manufacturing z Lean Maintenance
Metodologia określania Budżetu UR
Studia przypadku

2. Cele systemu Zleceń Pracy

Rodzaje Zleceń Pracy
Budowa Zlecenia Pracy
Procedura Zarządzania Zlecenia Pracy
Błędy w tworzeniu Zlecenia Pracy
Studia przypadku
Warsztaty Praktyczne – budowa zlecenia pracy

3. Wprowadzenie do Planowania

Metody planowani i kosztorysowania
5 Zasad Planowania
Korzyści wynikające z Planowania
Rola Planisty UR
Studia przypadku

4. Metody Planowania i Harmonogramowania

Wprowadzenie do kosztorysowania zadań UR
Krzywa uczenia
Wskaźnik efektywności i dokładności kosztorysowania
Studia przypadku
Warsztaty praktyczne – zaplanowanie przykładowych prac

5. Planowanie remontów

Wprowadzenie do planowanie remontów
Zarządzanie projektem
Metody sieciowe w planowaniu
Wykorzystanie CPM i PERT
Studia przypadku
Warsztaty praktyczne – zaplanowanie remontu maszyny pilotażowej

6. Metody Harmonogramowania działań UR

4 Zasady Harmonogramowania
Priorytety działań UR
Wykorzystanie Backlogów w UR
Alokacja metod harmonogramowania
13 kroków harmonogramowania
Studia przypadku

7. Wykorzystanie CMMS do Planowania i Harmonogramowania

Metodologia planowania przy użyciu narzędzi CMMS
Metodologia harmonogramowania w CMMS
Parametryzacja systemów CMMS w zakresie harmonogramowania
Studia przypadków

8. Raportowanie UR

Wykorzystanie wskaźników UR
Wizualizacja wskaźników
Budowa Raportów UR
Studia przypadków
Warsztaty praktyczne – stworzenie modelu raportu UR

9. Procedura implementacji Planowania i Harmonogramowania

Stworzenie procedury Planowania i Harmonogramowania
Matryca odpowiedzialności
Plan działań

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.