Preventive Predictive Maintenance

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Certyfikowany Praktyk TPM  

Learning by Doing

Warsztat Preventive Predictive Maintenance swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z praktycznym wdrożeniem poszczególnych narzędzi wyselekcjonowanych podczas kursu poprzedzającego Fundamenty Maintenance Management – RCM. Podczas szkolenia omawiane są poszczególne modele obsługi technicznej: Predictive Maintenance, Time Base Maintenance (Servicing Taks, Failure Finding Task, Lubrication Task). Szkolenie swoim zakresem obejmuje następujące filary TPM – Filar 2 Practical Maintenance Program.

Cele:

– Poznanie technik Preventive Maintenance – Obsługi profilaktycznej

Praktyka tworzenia planów przeglądów profilaktycznych

– Praktyka tworzenia formularzy, list kontrolnych, procedur dotyczących poszczególnych rodzajów obsługi profilaktycznej

        * obsługi okresowej

        * remontu bieżącego

        * remontu średniego

– Poznanie technik Predictive Maintenance – Obsługi Diagnostycznej

        * termowizja

        * wibroakustyka

        * ultradźwięki

        * analiza oleju


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do Preventive Predictive Maintenance

Rys historyczny Preventive Predictive Maintenance
Omówienie metodologi wdrażania wg JIPM
Definicja efektywnego programu Preventive Predictive Maintenance
Znaczenie Preventive Predictive Maintenance w praktyce
Ocena programu Preventive Predictive Maintenance
Studia przypadku
Warsztaty praktyczne – ocena systemu przeglądów profilaktycznych


2. Techniki Preventive Maintenance

Techniki tworzenia zakresu przeglądu profilaktycznego
Wykorzystanie wyników analizy niezawodnościowej RCMLight
Tworzenie podstawowych technik Preventive Maintenance dla:
– elementów łączeniowych
– łożysk i uszczelnień
– elementów przenoszenia napędów
– Pomp, Wentylatorów
– systemów hydraulicznych
– systemów pneumatycznych
– układów elektrycznych

3. Tworzenie planów Obsługi Technicznej – Preventive Maintenance

Metodologia tworzenia planów przeglądów PM
Praktyczne wdrożenie Planów na Pilotażowej Maszynie
Wizualizacja Planów Profilaktycznych
Studia Przypadków
Warsztaty praktyczne – tworzenie planu Preventive Maintenance

4. Wdrożenie Planów PM w systemie CMMS

Techniki tworzenia planów PM w systemach CMMS
Błędy popełniane podczas parametryzacji systemów CMMS
Parametryzacja systemu CMMS co do przeglądów PM
Zarządzania pracami PM poprzez system CMMS

5. Wprowadzenie do obsługi diagnostycznej – Predictive Maintenance

Czym jest diagnostyka techniczna – Predictive Maintenance?
Diagnostyka obiektywna i subiektywna
Praktyczny wymiar diagnostyki technicznej
Budowa programu obsługi diagnostycznej – ścieżki diagnostyczne
Techniki obsługi diagnostycznej Predictive Maintenance
– Diagnostyka wibroakustyczna (analizator drgań)
– Diagnostyka termowizyjna (kamera termowizyjna)
– Diagnostyka ultradźwiękowa (analizator ultradźwięków)
– Diagnostyka środków smarnych (analizator środków smarnych)

6. Akcja na GEMBA – Predictive Maintenance w praktyce

Diagnostyka termowizyjna
– wykorzystanie kamery termowizyjnej
Diagnostyka wibroakustyczna
– wykorzystanie analizatora drgań

7. Procedura implementacji Preventive Maintenance i Predictive Maintenance

Stworzenie przepływu procesu implementacji Preventive Maintenance i Predictive Maintenance
Stworzenie harmonogramu wdrożenia Preventive Maintenance i Predictive Maintenance

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.