Videoblog


Obsługa profilaktyczna, czy awaryjna? Nie ma rozwiązań idealnych, dlatego najważniejszym pytaniem, na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jest, czy konsekwencje ewentualnej awarii będą dla nas akceptowalne. Kolejny krok, to analiza kosztów obsługi profilaktycznej i awaryjnej. Co więc wybrać, kiedy znamy już odpowiedzi na dwa powyższe pytania? O tym w dzisiejszym odcinku. […]

ODCINEK 36: Wybór zadań PM.


Jak API PRO radzi sobie z harmonogramowaniem? W IV części recenzji przybliżamy Państwu temat harmonogramowania z API PRO. Powiemy o filtrach systemowych dostępnych w harmonogramach, o synchronizacji poszczególnych tablic z danymi, a także o raportowaniu. Zapraszamy! Partnerem odcinka jest Szef Utrzymania Ruchu. www.szefur.pl Partnerem odcinka jest wydawca kwartalnika UTRZYMANIE RUCHU […]

ODCINEK SPECJALNY: API PRO część IV – zarządzanie częściami zamiennymi ...


Co mierzyć? Jak mierzyć? Jednym z podstawowych wskaźników, jakie powinny być mierzone, jest czas niezdatności. Ile czasu przeznaczono na działania związane z utrzymaniem ruchu? Ile na planowane naprawy lub obsługę techniczną? Ile czasu zabrały awarie? Jak przechodząc od ogółu do szczegółu wyciągnąć jak najwięcej ze wskaźnika, jakim jest czas niezdatności? O […]

ODCINEK 35: Czas niezdatności.Jak zorganizować ludziom pracę? W kolejnej części recenzji produktu API PRO pokazujemy między innymi jak zdefiniować i wprowadzić zlecenie do systemu, jak przypisać mu wykonawcę oraz co oznacza, że zlecenie jest rozpoczęte i zakończone. Zapraszamy! Partnerem odcinka jest Szef Utrzymania Ruchu. www.szefur.pl Partnerem odcinka jest wydawca kwartalnika UTRZYMANIE RUCHU www.utrzymanieruchu.elamed.pl

ODCINEK SPECJALNY: API PRO część III – tworzenie zleceń pracy.


Stół wstydu i szachownica wyboru… W dzisiejszym odcinku pokazujemy, jak przeprowadzić analizę awarii na podstawie części wymienionych w maszynie w trybie awaryjnym. Zapraszamy! Partnerem odcinka jest Szef Utrzymania Ruchu. www.szefur.pl Partnerem odcinka jest wydawca kwartalnika UTRZYMANIE RUCHU www.utrzymanieruchu.elamed.pl

ODCINEK 34: Analiza awarii.


Kto, kiedy… Dziś kolejna część recenzji produktu API PRO. Wiadomo, że o sile działu Utrzymania Ruchu stanowią jego technicy. Jak wprowadzić ich do systemu, jak nimi zarządzać i jak zarządzać ich kompetencjami? Zapraszamy! Partnerem odcinka jest Szef Utrzymania Ruchu. www.szefur.pl Partnerem odcinka jest wydawca kwartalnika UTRZYMANIE RUCHU www.utrzymanieruchu.elamed.pl

ODCINEK SPECJALNY: API PRO część II – zarządzanie kompetencjami techników.Stały rozwój, łatwość obsługi i szybkość zwrotu z inwestycji. W dzisiejszym, specjalnym odcinku videobloga, przedstawiamy Państwu oprogramowanie API PRO. W kolejnych częściach pokazywać będziemy różne jego funkcje i możliwości. Na początek zarządzanie maszynami w przedsiębiorstwie, czyli jak API PRO radzi sobie z wprowadzaniem maszyny do systemu i podziałem na poziomy. […]

ODCINEK SPECJALNY: API PRO część I – zarządzanie maszynami w ...


Szeregowanie, kodyfikacja, analiza, zmiana strategii… Jak za pomocą prostego narzędzia zebrać i przeanalizować dane, a następnie wyciągnąć z nich wnioski? O narzędziu FRACAS i o tym, jakie działania podejmować w celu analizy awaryjności w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy! Partnerem odcinka jest Szef Utrzymania Ruchu. www.szefur.pl Partnerem odcinka jest wydawca kwartalnika UTRZYMANIE […]

ODCINEK 33: Analiza awarii FRACAS.


Jaka jest różnica między gotowością maszyny do pracy, a jej dostępnością? W dzisiejszym odcinku mówimy, jak klasyfikować działania związane z przeglądami profilaktycznymi. Kiedy przegląd musi być wykonany bezwzględnie, a kiedy możemy poczekać, aż maszyna będzie dostępna? Każdy przegląd profilaktyczny można podzielić na 3 poziomy: – poziom 1 – zadania zapewniające […]

ODCINEK 32: Podział PM na poziomy.Jak zmierzyć skuteczność działań obsługi profilaktycznej? Mniejsza ilość awarii, czy dłuższy czas między przeglądem profilaktycznym a pierwszym zdarzeniem awaryjnym są oczywiście dowodem na skuteczność naszego programu PM, ale dość niewymiernym. Jak za pomocą trzech składowych: awaryjności, dostępności techników ur (roboczogodziny) i dostępności maszyn tę skuteczność zmierzyć? Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego […]

ODCINEK 31: Skuteczność PM.


Czy lepiej równać w górę, czy w dół? Każda maszyna ma określony przez producenta zakres, w obrębie którego funkcjonuje poprawnie. Jednak operatorzy, chcąc utrzymać wartości średnie, regulują maszyny zanim wartości wyjdą poza ustalone maksimum lub minimum. O tym kiedy należy regulować maszynę i czy wartość średnia, to wartość do której […]

ODCINEK 30: Syndrom średniej.


Skąd czerpać wzorce? Czy zdecydowane, dyrektywne zarządzanie wzbudza szacunek wśród podwładnych? Jakich metod używać zarządzając ludźmi, aby to zarządzanie było skuteczne i mądre? O cechach dobrego Menedżera rozmawiamy dzisiaj z trenerką NLP i psychoterapeutką – Kingą Łakomską. Partnerem odcinka jest Szef Utrzymania Ruchu. www.szefur.pl Partnerem odcinka jest wydawca kwartalnika UTRZYMANIE […]

EKSPERT RADZI: Dobry Menedżer, czyli jaki?Kijek, czy marchewka? Jakich metod używać w rozmowie z pracownikiem, aby skutecznie zmotywować go do pracy i do poprawy wyników? Jak reagować na gorsze, a jak na lepsze wyniki osiągane przez naszych podwładnych? Wewnętrzny stan każdego z nas ma ogromne przełożenie na nasze działanie, poczucie wartości i osiągane wyniki, a […]

EKSPERT RADZI: Czym jest skuteczna motywacja?


Oczekiwania, potrzeby, a fizyczne możliwości maszyny. Kupując maszynę oczekujemy, że jej praca odpowiadać będzie naszym potrzebom – jest to tak zwana wydajność oczekiwana. Jednak każda maszyna opisana jest przez parametry określone przez producenta, czyli posiada wydajność fabryczną, a także pewną nadmiarowość, czyli jest w stanie pracować przekraczając te parametry (wydajność […]

ODCINEK 29: Wydajność maszyny.