Zarządzanie Częściami Zamiennymi

Wpisując w popularną przeglądarkę internetową hasło zarządzanie częściami zamiennymi jako odpowiedź uzyskujemy 1 790 000 wyników. Przy takiej ilości nie jesteśmy w stanie przejrzeć wszystkich wyników, ale na te, które przeglądniemy, możemy poświęcić bardzo dużą ilość czasu i tak naprawdę niczego z tego nie wyciągnąć. Zastanawiałem się, co potencjalny internauta chce uzyskać jako odpowiedź na […]

Czytaj więcej

Czy jesteśmy zakładnikami budżetów?

Budżet! Słowo, które spędza sen z oczu wielu menedżerom. Dlaczego? Odpowiedzi jest kilka. Głównie dotyczą one sposobu gospodarowania środkami finansowymi w ramach istniejącego i zaakceptowanego budżetu. Warto w tym miejscu przytoczyć definicję budżetu, jest to: zestawienie wpływów i wydatków pieniężnych pojedynczej osoby, firmy, samorządu, państwa dotyczące pewnego okresu czasu i podlegające stopniowemu uszczegóławianiu.   Niby […]

Czytaj więcej