single

Wskaźniki OEE, MTBF i MTTR – czy to coś więcej niż wartości bezwzględne?