George Bernard Shaw

Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym.

George Bernard Shaw

( DRAMATURG, PROZAIK, KRYTYK LITERACKI, FILOZOF )

Other Testimonials