Focus Improvement | Ciągłe Zarządzanie Procesem, KOŁO ŻYCIA TPM

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Podczas warsztatów omawiany jest program ciągłego doskonalenia systemu TPM. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają poszczególne fazy procesowego zarządzania systemem TPM. Tematyka poruszana w tym module jest niezwykle kluczowa w całym systemie 4 – fazowego cyklu życia maszyn i urządzeń i swym zakresem obejmuje ostatnią fazę – Przewidywania życia. W fazie tej brane są pod uwagę aspekty zarówno ekonomiczne, organizacyjne jak i techniczne w celu przewidywania życia środków trwałych i efektywnego sposobu zarządzania nimi.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:

– jakie znaczenie ma właściwe wdrożenie filaru Focus Improvement,

– dlaczego w wielu przypadkach praca zespołowa jest traktowana po macoszemu,

– w jaki sposób zarządzać zespołami FI,

– dlaczego systematyczność jest ważna w efektywności pracy zespołu,

– które z narzędzi rozwiązywania problemów przynosi największe rezultaty,

– jak połączyć ogień i wodę, czyli czas na spotkania zespołu z bieżącymi zadaniami,

– dlaczego warto zainwestować w zespoły rozwiązywania problemów.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do Procesowego Zarządzania TPM

Proces vs Projekt
Pomiar przepływu procesów TPM
Błędy popełniane podczas zarządzania procesami TPM
Warsztaty praktyczne – SWOT analiza istniejącego systemu zarządzania procesami TPM

2. Audyt procesów TPM

Znaczenie audytu
Obszary audytowania
Meodyka tworzenia GAP analysis
Omówienie wyników audytu


3. Wprowadzenie do LCC

Co to jest LCC?
Praktyczne wykorzystanie metodyki LCC
5 kroków systemu LCC
Wykorzystanie wskaźników w systemie LCC
Warsztaty praktyczne – analiza zdefiniowanych mierników


4. Wprowadzenie do Wczesnego Zarządzania EM

Co to jest Early Management?
4 kroki EM
Pragmatyka w stosowaniu EM
Wykorzystanie wypracowanych narzędzi TPM w wczesnym zarządzaniu EM

5. 16 Strat w TPM

Definicja Straty
Ujęcie finansowe w definiowaniu strat
Wprowadzenie do 16 rodzajów strat
Definicja strat i metod ich kalkulacji

6. Wprowadzenie do Focus Improvement

Znaczenie FI
Wprowadzenie do DMAIC
Wybór projektów doskonalących na podstawie analizy strat
Systematyka prowadzenia projektów doskonalących
Procedura implementacji DMAIC w praktyce

7. Koło Życia TPM

Wprowadzenie do Koła Życia TPM
Połączenie LCC , EM i FI
3 fazy Koła Życia TPM
Opracowanie procedury Koła Życia TPM
Praktyka korzystania z Koła Życia TPM

8. Doskonalenie systemu TPM w oparciu o Koło Życia TPM

Proces podejmowania decyzji w oparciu o KZ
Przegląd procesów zakupowych w przedsiębiorstwie
Optymalizacja procesów zakupowych

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.