Szkolenie Lean Manufacturing

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Szkolenie Lean Manufacturing jest podzielone na cztery części. Pierwsza część: Zasady działania Kaizen Management System – gdzie omawiane są zagadnienia związane z zarządzaniem procesów produkcyjnych. W części tej omówione są tradycyjne metody zarządzania produkcją oraz nowoczesne metody zarządzania produkcją opartą o podejście procesowe z dużym zaangażowaniem zespołów pracowniczych. Część druga to Fundamenty Lean Manufacturing – gdzie omawiane są podstawowe rodzaje istniejących marnotrawstw w przedsiębiorstwie i ich identyfikacja. Ważnym czynnikiem omawianym w tej części są aspekty miękkie połączone z narzędziami twardymi, czyli jak połączyć w bezpieczny sposób „ogień z wodą”. W tej części omawiane są aspekty związane z pracą zespołową jak i motywacją pracowników widzianą w dwóch kierunkach Przełożony – Podwładny oraz Podwładny – Przełożony. Dwie pierwsze części zwieńczone są warsztatami polegającymi na przetestowaniu poznanych technik zarówno obserwacji marnotrawstwa jak i wykorzystaniu narzędzi zespołowego rozwiązywania problemów. Trzecia część: Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing przedstawia narzędzia pozwalające na eliminację marnotrawstwa z procesów produkcyjnych. Do podstawowych narzędzi zalicza się program 5S, zarządzanie wizualne, standaryzowaną pracę. Czwarta część: Zaawansowane narzędzia Lean Manufacturing – TFM omawia metodologię organizacji przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi procesami w przedsiębiorstwie. Podczas tego modułu uczestnicy poznają takie narzędzia jak Kanban, One Piece Flow, Heijunka. Podstawowe jak i zaawansowane narzędzia Lean Manufacturing zostaną przetestowane podczas symulacji Fabryka Wtyczek, gdzie uczestnicy wcielą się zarówno w role operatorów jak i osób doskonalących proces produkcyjny. Przejdą od tradycyjnego przepływu Push flow do przepływu jednej sztuki One Piece Flow.

Cele:

prowadzenie działań optymalizacji procesów w oparciu o Lean/Kaizen,

– uświadomienie pracownikom czym jest wartość dodana, a czym marnotrawstwo,

zrozumienie zasad organizacji procesu produkcyjnego zgodnie z filozofią ciągłego doskonalenia,

– nauka logicznego podejścia do optymalizacji procesów produkcyjnych jak również procesów logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa,

– umiejętność wdrażania 5S na poszczególnych obszarach w przedsiębiorstwie,

– poznanie narzędzi wizualizacji w powszechnym przekazywaniu informacji w przedsiębiorstwie,

– poznanie głównych kroków prowadzenia warsztatów Kaizen Blitz.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Zasady działania Kaizen Management System

Skąd wziął się Kaizen i jakie były przesłanki aby go stosować, czyli rys historyczny Gemba Kaizen w pigułce.
Co to jest skuteczne zarządzanie procesami produkcyjnymi?
Na czym polega praca zespołowa, czyli jak zwiększyć efektywność czynnika ludzkiego
Czym różni się klasyczne zarządzanie produkcją od pragmatycznego i nowoczesnego opartego o filozofię zadawania pytań.
Dlaczego warto zaangażować operatorów w proces doskonalenia?
Struktury i modele funkcjonowania przedsiębiorstw

2. Fundamenty Lean Manufacturing

Główne rodzaje marnotrawstwa w przedsiębiorstwie
W jaki sposób należy optymalizować procesy produkcyjne
Metody motywacji pracowników do zaangażowania się w procesy ciągłego doskonalenia
Praca zespołowa
Koło ciągłego doskonalenia PDCI
13 obszarów, które decydują o sukcesie we wdrażaniu zmian w przedsiębiorstwie
Zespołowe rozwiązywanie problemów.

3. Muda hunting, czyli umiejętność obserwacji procesów produkcyjnych

Mapowanie procesów produkcyjnych w ujęciu łowienia marnotrawstwa
Wartość dodaną vs marnotrawstwo
Korzyści wynikające z eliminacji marnotrawstwa
Stworzenie planu doskonalenia zmapowanych procesów

4. Zarządzanie poprzez wizualizację, czyli efektywne rozwiązywanie problemów

Narzędzia rozwiązywania problemów
Proces rozwiązywania problemów dla wybranych obszarów
Wykorzystanie narzędzi wizualizacyjnych do efektywnego rozwiązywania problemów
Narzędzia 5Why, Ishikawa diagram, Cause Mapping, A3 – ćwiczenia praktyczne
Stworzenie procedury rozwiązywania problemów, która będzie miała zastosowanie w przedsiębiorstwie

5. Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing

Czym tak naprawdę jest 5S i jakie ma znaczenie w optymalizacji procesów produkcyjnych
Wykorzystanie narzędzia wizualizacji do efektywnego zarządzania poszczególnymi procesami
Korzyści wynikające z pracy standaryzowanej
Na czym polega zarządzanie poprzez wizualizację
Pragmatyczne podejście do implementacji podstawowych narzędzi Lean Manufacturing takich jak program 5S, Zarządzanie Wizualne oraz Zbilansowana tablica wyników

6. Zaawansowane narzędzia Lean Manufacturing – TFM

Na czym polega Total Flow Management w praktyce?
W jaki sposób balansować linie produkcyjne?
Różnice pomiędzy pull a push
W jakich przedsiębiorstwach warto stosować system ssący, czyli PULL?
Na czym polega wdrożenie systemu autoryzacji polegającej na systemie Kanban?
Na czym polega praktyczna implementacja systemu kanban dla różnych procesów?
Na czym polega system planowania i harmonogramowania produkcji w systemie PULL?

7. Symulacja „Fabryka Wtyczek”

Przećwiczenie poznanych metod optymalizacji przepływu materiałów
Optymalizacja procesu produkcyjnego
Wdrożenie programu 5S na stanowiskach pracy w Fabryce Wtyczek
Zastosowanie systemów Push, Pull, One Piece Flow
Organizacja logistyki wewnętrznej
Standaryzacja pracy z wykorzystaniem Takt Time i Cycle Time
Oszacowanie korzyści wynikających z zastosowania systemu ssącego
Opracowanie wymogów jakie muszą być spełnione aby zastosować system ssący.
Niezbędne mierniki pomagające doskonalić procesy produkcyjne.
Zbilansowana Karta Wyników – Balance Score Card w oparciu o symulowane procesy produkcyjne.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.