Doskonalenie procesów w cyklu PDCA

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Straty w procesach produkcyjnych są nieodzownym elementem każdego zakładu. Bardzo ważnym jest, aby poznać wszelkie straty i umieć je eliminować z poszczególnych procesów. Podczas warsztatu uczestnicy poznają czym tak naprawdę jest strata, jak ją należy definiować i mierzyć. W momencie poznania tych umiejętności uczestnicy warsztatów będą mogli w sposób efektywny zarządzać występującymi stratami na każdym etapie produkcji. Podczas warsztatów będą poruszane aspekty związane z wiarygodnością zbieranych danych oraz z aspektami motywacji pracowników do rzetelnego zbierania niezbędnych informacji na temat ich procesów produkcyjnych.

Cele:

– poznanie definicji straty w procesie produkcyjnym,

– poznanie metodyki obliczania poszczególnych strat,

– przedstawienie praktycznego podejścia do zarządzania procesem przez wymiar strat,

– poznanie głównych mierników produkcji,

– przedstawienie metodyki liczenia efektywności procesu / ludzi przez pryzmat strat,

– poznanie 16 strat operacyjnych,

– umiejętność efektywnego prowadzenia Gemba Walk,

– właściwa wizualizacja danych dotyczących efektywności procesu,

– umiejętność stosowania koła ciągłego doskonalenia PDCA,

– opracowanie procedury prowadzenia warsztatów zgodnie z cyklem PDCA.

Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Główne rodzaje marnotrawstwa

Definicja marnotrawstwa
Definicja Muda Mura Muri (3M)
Znaczenie 3 M w praktyce
Przedstawienie głównych rodzajów marnotrawstwa

2. Straty operacyjne

Co to jest strata?
Sposób prezentacji strat na dwóch poziomach.
Zaangażowanie operatorów do zbierania rzeczywistych danych
Aksjomaty zarządzania
Wizualizacja strat
Pomiar efektywności procesu/ludzi/materiału

Warsztat 1: Definicja strat w przedsiębiorstwie

Zdefiniowanie strat występujących na poszczególnych procesach produkcyjnych
Ustalenie formuł liczenia poszczególnych strat
Stworzenie katalogu strat w firmie

Warsztat 2: Gemba Walk

Obserwacja poszczególnych procesów produkcyjnych
Łowienie poszczególnych strat w procesach
Zbieranie Liczb Danych Faktów

Warsztat 3: Zarządzanie stratami

Wizualizacja wyników obserwacji z Gemba Walk
Przedstawienie poszczególnych strat w ujęciu finansowym oraz ekwiwalentowym
Prezentacja zebranych danych do pracowników
Opracowanie systemu monitoringu strat w procesach

3. Ciągłe doskonalenie procesów

Definicja ciągłego doskonalenia
Organizacja zespołów ciągłego doskonalenia
Główne miary procesów produkcyjnych
Wybór tematów do ciągłego doskonalenia

4. Koło Ciągłego Doskonalenia

Czym jest Koło Ciągłego Doskonalenia
Wprowadzenie do PDCA
Fakty i mity dotyczące PDCA
Najczęstsze błędy popełniane w realizacji poszczególnych kroków PDCA
Pragmatyka w stosowaniu PDCA
Interwał czasowy przejścia całego koła PDCA
PDCA vs SDCA
Modyfikacja koła PDCA —> CPDCA

5. Zarządzanie projektami CPDCA/SDCA

Powołanie zespołu ciągłego doskonalenia
Role członków zespołu
Wykorzystanie narzędzi analitycznego myślenia w procesie szukania przyczyn źródłowych
Proces rozwiązywania problemów
Narzędzia jakości: diagram Ishikawy; Why Why Analysis; 5 Why
Wizualizacja w procesie realizacji projektów CPDCA/SDCA
Codzienne Spotkania Informacyjne w cyklu CPDCA/SDCA
Korzyści wynikające z stosowania procesu CPDCA/SDCA

Warsztat 4: Proces przejścia cyklu PDCA

Wybór tematu do doskonalenia – analiza mapy strat
Wypracowanie wspólnego formularza prowadzenia projektów doskonalących
Przeprowadzenie fazy P
wykorzystanie narzędzi jakości do identyfikacji źródeł problemów
Przeprowadzenie fazy D
stworzenie planu działania wdrożenia poszczególnych rozwiązań
uniknięcie syndromu „garści tabletek”
Przeprowadzenie fazy C
zaprojektowanie systemu pomiaru skuteczności wdrożonych rozwiązań
analiza trendów
Przeprowadzenie fazy A
stworzenie planu działań długo falowych
stworzenie planu uruchomienia pętli SDCA
Opracowanie systemu realizacji działań doskonalących zgodnie z pętlą PDCA

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.