Profesjonalne Zarządzanie Służbami UR

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z nowoczesnym, a zarazem profesjonalnym świadczeniem usług obsługi technicznej. Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia związane z niezawodnością UR i infrastruktury technicznej, kosztami UR, procesami zachodzącymi na styku Produkcja – Utrzymanie Ruchu. Uczestnicy mają okazję poznać różne struktury Służb Utrzymania Ruchu w różnych branżach, wraz z ich mocnymi i słabymi stronami. Podczas ćwiczeń praktycznych realizowanych w formie pracy zespołowej uczestnicy modelują procesy zachodzące w służbach utrzymania ruchu i dopasowują je do swoich macierzystych zakładów. W trakcie szkolenia prezentowane są studia przypadków z różnych branż w odniesieniu do korzyści wynikających ze stosowania odpowiedniej strategii UR.

Cele:

poznanie systemów zarządzania UR,

budowa strategii systemu zarządzania UR,

– modele zarządzania obsługą techniczną maszyn i urządzeń,

– niezawodność UR,

– poznanie technik zbierania danych,

– modelowanie procesów UR – wykorzystanie BPMN,

– techniki wyboru odpowiedniego programu zarządzania niezawodnością maszyn i urządzeń.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do Zarządzania Służbami UR

Znaczenie SUR w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Postrzeganie SUR Koszt czy Zysk
Definicja SUR wg EN 13300
Studia przypadków

2. System Zarządzania UR

Wprowadzenie do systemów zarządzania
Strategie UR
Koszty poszczególnych strategii
Studia przypadków

3. Outsourcing UR vs. Insourcing UR

Modele Outsourcingu UR
Modele Insourcingu UR
Plusy i minusy obydwu modeli
„Mixsourcing UR” – model mieszany
Studia przypadków

4. Audyt SUR

Znaczenie audytu
Obszary audytowania
Analiza wyników audytu
Benchmarking wyników audytu
Studia Przypadków
Warsztaty praktyczne – tworzenie arkusza audytującego

5. Misja Wizja Wartości – UR

Znaczenie MWW UR w odniesieniu do polityki przedsiębiorstw
Budowa MWW – na co zwracać uwagę?
Stworzenie MWW UR – uniwersalne czy dedykowane?
Studia przypadków
Warsztaty praktyczne – tworzenie korporacyjnej MWW

6. Ocena krytyczności parku maszynowego

Kryteria oceny parku maszynowego
Klasyfikacja ABC
Studia przypadków
Warsztaty praktyczne – ocena krytyczności środków trwałych

7. Modelowanie procesów UR

Wprowadzenie do modelowania (BPMN)
Budowa modelu przepływu procesu UR
Wykorzystanie BPM Studio
Studia przypadków
Warsztaty praktyczne – modelowanie procesów UR w przedsiębiorstwie

8. System zbierania danych

Komunikacja Produkcja vs UR
Zbieranie danych z parku maszynowego
System archiwizacji danych
Budowa systemu zleceń pracy
Studia przypadków
Warsztaty praktyczne – tworzenie systemu zleceń pracy

9. Systemy informatyczne klasy CMMS

Przegląd systemów
Kryteria wyboru systemu CMMS
Gotowiec, czy budowa własnego
Wykorzystanie systemów CMMS do analizy danych
CMMS Blitz –  wykorzystanie excel

10. Wskaźniki UR

Wprowadzenie do wskaźników UR
Omówienie podstawowych wskaźników UR
Metodyka liczenia wybranych wskaźników
Warsztaty praktyczne – wyznaczenie poziomu 0 obliczenie podstawowych wskaźników.

11. Cała prawda na temat OEE

Czym jest OEE?
Mity i niezrozumienia OEE.
Różne metody liczenia OEE – którą wybrać?
Korzyści wynikające z liczenia OEE.
Wizualizacja OEE – przez Operatorów dla Operatorów – Trik na pokazanie OEE bez konieczności liczenia.
Porównanie OEE z czasem taktu liczenia oraz czasem cyklu – jak to wykorzystać?
Praktyczne wykorzystanie OEE do stawiania celów wydajnościowych.

 

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.