Zespołowe rozwiązywanie problemów – RCFA i raport A3

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Warsztat Zespołowe rozwiązywanie problemów – analiza RCFA i Raport A3 swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z praktycznym wdrożeniem narzędzi rozwiązywania problemów w celu eliminacji problemów związanych z niezawodnością pracy linii technologicznych. Podczas szkolenia omawiane są poszczególne narzędzia pracy zespołowej: 5x Dlaczego (5 Why), diagram Ishikawy, Mapowanie przyczyn (Cause Mapping).

Cele:

– analiza zebranych danych w postaci Liczb, Danych, Faktów,

– poznanie głównych narzędzi jakości,

– poznanie reguł pracy zespołowej,

– techniki oszacowania kosztów – obliczanie ROI,

– mapowanie przyczyn powstawania błędów,

– wizualizacja wdrażanych udoskonaleń,

– zarządzanie projektami ciągłego doskonalenia – metoda Kaizen.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1.  Wprowadzenie do Zespołowego Rozwiązywania Problemów

Zasady pracy zespołowej
Tworzenie zespołu interdyscyplinarnego

2. Wprowadzenie do Focus Improvement

Analiza danych zbieranych z poszczególnych maszyn i urządzeń
Zespoły FI
Procedura działania Zespołu FI

3. Narzędzia zbierania danych

System ekspercki
System analityczny
Analiza Pareto do wyszczególnienia głównych problemów
Ćwiczenia praktyczne

4. DMAIC vs PDCA

Wprowadzenie do metodologii DMAIC
Wprowadzenie do metodologii PDCA

5. Narzędzia jakości

5 razy Dlaczego (5Why)
Diagram przyczynowo skutkowy (Diagram Ishikawy)
Diagram Korelacji
Histogram
Burza mózgów
Działania praktyczne

6. Wprowadzenie do Root Cause Failure Analysis – analiza RCFA

Rys historyczny
Analiza RCFA – procedura przeprowadzania
Analiza RCFA – wybór narzędzi jakości
Działania praktyczne

7. System zarządzania wdrażania działań korygujących

Cykl Deminga
Formularze Action Plan
Procedura spotkań monitorujących stopień wdrażania działań korygujących

8. Procedura implementacji procesu FI

Opracowanie diagramu przepływu procesu FI
Wdrożenie narzędzi wizualizacyjnych

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.