Redukcja czasu przezbrajania – analiza SMED

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Warsztaty Redukcja Czasów Przezbrajania – analiza SMED obejmuje jedno z ważniejszych narzędzi w procesie wdrażanie systemu ssącego w przedsiębiorstwie. Analiza SMED jest nie tylko narzędziem, które jest używane w systemach produkcyjnych typu ssącego, ale również znajduje zastosowanie w tradycyjnych systemach produkcyjnych. Analiza SMED i zastosowanie wynikających z niej rekomendacji umożliwi lepsze zarządzanie produkcją poprzez efektywniejsze wykorzystanie maszyn i urządzeń, jak również gniazd produkcyjnych. Po wdrożeniu tego narzędzia wyniki są natychmiastowe. Obniżenie czasu przezbrajania umożliwia zwiększenie mocy produkcyjnych, a tym samym eliminację wąskich gardeł, jakimi są w dużej straty związane z przezbrajaniem maszyn.

Cele:

– poznanie 5 kroków redukcji czasów przezbrajania (Analiza SMED),

– umiejętność postrzegania procesów zewnętrznych i wewnętrznych podczas przezbrajania,

– nauka logicznego podejścia do redukcji czasu przezbrajania na wszystkich maszynach i urządzeniach oraz na liniach produkcyjnych,

– poznanie korzyści płynących z redukcji czasów przezbrajania maszyn i linii produkcyjnych w przedsiębiorstwie,

– stworzenie planu działań dotyczących wdrożenia SMED w przedsiębiorstwie.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do SMED

Wprowadzenie do SMED – rys historyczny
Korzyści wynikające z wdrażania programu SMED
Gra symulacyjna przez warsztatami (R Game)
Omówienie 5 kroków SMED
Jakie korzyści wynikają z wdrożenia SMED
Studia przypadków

2. Przezbrojenie poziom 0

Obserwacja przezbrojenia
Nagranie przezbrojenia
Spisanie wszystkich niezbędnych danych

3. Analiza zebranych danych poziom 0

Opis procesu przezbrojenia
Wizualizacja procesów przezbrojenia
Oddzielenie czynności wewnętrznych od zewnętrznych
Zamiana czynności wewnętrznych na zewnętrzne

4. Przygotowanie procedury przezbrojenia

Wdrożenie wypracowanych ulepszeń
Stworzenie nowej procedury przezbrajania
Szkolenie pracowników biorących udział w przezbrojeniu

5. Przezbrojenie poziom 1

Obserwacja przezbrojenia – śledzenie scenariusza
Wypisanie wszystkich niezgodności pomiędzy rzeczywistością a scenariuszem
Nagranie przezbrojenia

6. Analiza danych poziom 1

Analiza zebranych danych
Porównanie każdego punktu scenariusza
Wypracowanie następnych udoskonaleń
Stworzenie końcowego scenariusza

7. Procedura wdrażania SMED

Opracowanie procedury implementacji SMED
Stworzenie prezentacji SMED – studium przypadku z wdrożenia pilotażowego

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.