Podczas szkolenia opracowywane i tworzone są metody planowania i harmonogramowania działań obsługi technicznej w ramach istniejącego systemu TPM. Kontrola i ocena efektywności systemu jest przeprowadzana na zasadzie audytów i analizy poszczególnych wskaźników. Wdrożenie efektywnego systemu planowania i harmonogramowania prac obsługi technicznej pozwoli na pełną kontrolę działań mających na celu poprawę niezawodności pracy maszyn i urządzeń poprzez integrację planów produkcyjnych z tworzonymi planami przeglądów technicznych maszyn i urządzeń.

Cele szkolenia:

 • wypracowanie metodyki pomiaru prac obsługi technicznej,
 • ustalenie procesu planowania przez proces,
 • wypracowanie wizualnej metodyki harmonogramowania działań obsługi technicznej,
 • opracowanie technik planowania remontów i przeglądów generalnych,
 • wprowadzenie do systemów CMMS,
 • wykorzystanie CMMS do planowania i harmonogramowania działań obsługi technicznej,
 • ustalenie systemu zbierania danych do oceny dokładności planowania zadań obsługi technicznej,
 • wypracowanie standardów oceny efektywności pracy pracowników w ramach prowadzonych działań w filarach AM i PM,
 • wykorzystanie wskaźników do oceny realizacji planów PM, PdM,
 • zastosowanie Koła Życia TPM w połączeniu z stosowaną metodą PDCI w celu rozwoju systemu TPM,
 • podział prac obsługi technicznej na trzy poziomy MRO.

Program szkolenia

1

Zdefiniowanie poziomów Obsługi Technicznej

• Przejście do niezawodności i dostępności infrastruktury technicznej

• Porównanie Lean Manufacturing z Lean Maintenance

• Metodologia określania Budżetu Obsługi Technicznej

2

Czym jest Zarządzanie Pracami TPM

• Zarządzanie maszynami i obsługą techniczną

• Rola planowanej obsługi technicznej

• Rola zarządzania pracami w TPM

• Wprowadzenie do LCC

• Wprowadzenie do 5 stopniowego modelu zarządzania pracami obsługi technicznej

3

Identyfikacja Prac TPM

• Proces identyfikacji prac w pętli planistycznej

• Zgłaszanie prac poprzez system CMMS i w sposób manualny

• Budowa Zlecenia Pracy

• Błędy w tworzeniu zleceń pracy

• Rodzaje Prac obsługi technicznej

4

Proces planowania prac technicznych

• Ukierunkowanie planisty na przyszłych pracach

• Tworzenie systemu archiwizującego

• Planowanie poprzez proces

• Techniki szacowania czasu pracy

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak planować prace obsługi technicznej oraz w jaki sposób stworzyć harmonogram planowanych prac i raport z wykonanych prac obsługi technicznej.

1

Tworzenie Zlecenia Pracy (warsztat)

• Projektowanie arkusza zlecenia pracy

• Tworzenie różnych rodzajów zleceń pracy

• Proces archiwizacji zleceń pracy

• Planowanie poprzez proces

• Stworzenie zleceń pracy dla prac powtarzających się, czyli standaryzacja procesu wykonania prac

• Techniki parametryzacji systemu CMMS w obszarze Zleceń Pracy

2

Planowanie prac obsługi technicznej (warsztat)

• Planowanie poprzez proces

• Stworzenie zleceń pracy dla prac powtarzających się, czyli standaryzacja procesu wykonania prac

• Tworzenie procedury planowania pracy obsługi technicznej

• Symulacja procesu planowania za pomocą systemu CMMS

• Budowa procedury planowania prac obsługi technicznej

5

Proces harmonogramowania prac TPM

• Definicja harmonogramowania

• Zarządzanie priorytetami zleceń pracy

• Zarządzanie backlogami planistycznymi

• 13 kroków harmonogramowania

• Pomiar efektywności planowania i harmonogramowania – OCE

6

Realizacja prac TPM

• Nadzór nad pracami

• Techniki zarządzania tygodniowymi backlogami

• Systemy kolejkowania w bieżącym harmonogramie

• Dokładność zapisów

7

Zakończenie prac TPM

• Kompletacja dokumentacji z wykonanych prac

• Powiązanie magazynu części zamiennych z zleceniami pracy

• Analiza wykonanych zleceń pracy

• Aktualizacja systemu planowania

• Raportowanie w TPM

8

Koło Życia TPM

• Pomiar efektywności prowadzonych prac za pomocą matrycy wskaźników

• Podział wskaźników na 3 główne kategorie

• Wybór głównych wskaźników w poszczególnych kategoriach

• Metody analizy danych

• Pulpity menedżerskie w TPM

9

CMMS jako narzędzie wspomagające TPM

• Wprowadzenie do CMMS

• Wykorzystanie systemów CMMS w planowaniu i harmonogramowaniu prac obsługi technicznej

• Automatyzacja zbierania danych

• Diagram przepływu danych w procesie TPM

• Wykorzystanie diagramu przepływu danych do parametryzacji systemu CMMS

• Funkcjonalność CMMS w arkuszach kalkulacyjnych

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak budować harmonogram prac TPM oraz parametryzować w systemie CMMS.

3

Budowa Harmonogramu prac TPM (warsztat)

• Wypracowanie efektywnej wizualizacji systemu harmonogramowania prac UR

• Budowa Tablic WMH (Weekly Maintenance Hejiunka)

• Opracowanie systemu codziennej kontroli tablic WMH

4

Budowa Raportów TPM (warsztat)

• Rodzaje Raportowania

• Budowa arkusza raportu UR

• Stworzenie procedury tygodniowych spotkań planistycznych TPM

• Wizualizacja wyników wychodzących bezpośrednio z raportów TPM

• Budowa matrycy wskaźników na podstawie przykładowej bazy danych

• Analiza danych na poziomie trendów w tworzonych wykresach

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

lub

Napisz do nas