System TPM wdrażany jest w polskich przedsiębiorstwach na wiele różnych sposobów. W praktyce można spotkać się z systemem 5 filarowym jak i 12 filarowym. To, co przykuwa uwagę to fakt, że ponad 90% tychże wdrożeń kończy się porażką. Przyczyn jest wiele. Niemniej jednak można do tematu podejść zdroworozsądkowo i wdrożyć poszczególne filary systemu TPM w efektywny sposób. Na przestrzeni ponad 15 lat działalności rozwinęliśmy program, który pozwala tę efektywność uzyskać. Jednocześnie, idąc z duchem czasu, postanowiliśmy zrealizować go w wersji online, dając szansę na uczestnictwo wszystkim tym, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w naszych szkoleniach stacjonarnych. Program ten nazwaliśmy TPMblitz.

Cele szkolenia:

 • poznanie skutecznego sposobu wdrożenia podstawowych filarów TPM,
 • poznanie metodyki tworzenia strategii, określania celów i budowy efektywnych matryc pomiaru sukcesu wdrożenia - KPI,
 • poznanie metodyki tworzenia skutecznego systemu przeglądów autonomicznych dostosowanych do ograniczeń swojej organizacji,
 • poznanie metodyki wdrożenia przeglądów prewencyjnych,
 • opracowanie sposobów parametryzacji systemów klasy CMMS,
 • umiejętność opisu procesów produkcyjnych przez pryzmat strat jakie występują w tychże procesach,
 • stworzenie skutecznego systemu planowania i harmonogramowania prac TPM,
 • poznanie pragmatycznego sposobu raportowania efektów systemu TPM,
 • nauka zaangażowania ludzi w poszczególne filary TPM,
 • nauka skutecznej komunikacji niewerbalnej przy zastosowaniu efektywnej wizualizacji,
 • poznanie sposobów na pokazanie korzyści płynących z poszczególnych filarów TPM.

Program szkolenia

1

Strategia TPM (tydzień 1 i 2)

• Wprowadzenie do TPM

• Samocena - Audyt TPM

• Budowa strategii

• Wskaźniki TPM

• Wizualizacja w TPM

• Budowa harmonogramu wdrożenia

2

Krytyczność maszyn (tydzień 3)

• Wybór obszaru modelowego

• Metody oceny krytyczności maszyn

• Metodyka określania kryteriów ocen

• Przegląd metod oceny krytyczności

• Budowa własnego systemu oceny

• Wizualizacja krytyczności

3

3 kroki niezawodności (tydzień 4 i 5)

• Definicja niezawodności

• Budowa BOM maszyny

• Metoda 3 kroków niezawodności

• Pragmatyka w ocenie niezawodności

• Ocena niezawodności parku maszynowego

• Wykorzystanie narzędzia: Excel Reliablity

4

Inspekcje AM (tydzień 6 i 7)

• Fakty i mity na temat AM

• Budowa praktycznego programu AM

• Opracowanie inteligentnych ścieżek inspekcji AM

• Podział kompetencji AM na 3 poziomach

• Zaangażowanie operatorów w AM

• Wykorzystanie narzędzia: Excel AM

5

Inspekcje PM (tydzień 8 i 9)

• Definicja PM

• Metody obsługi PM

• Budowa dokumentacji PM

• Automatyzacja ścieżek przeglądowych w CMMS

• Harmonogram PM

• Ocena skuteczności programu PM

• Wykorzystanie narzędzia: Excel PM

6

Planowanie TPM (tydzień 10)

• Standard przepływu informacji pomiędzy filarami TPM

• Planowanie przez proces

• System Zleceń pracy

• Kanban TPM

• Planowanie i harmonogramowanie w systemie CMMS (przegląd systemów)

• Arkusz Excel do planowania i harmonogramowania

7

Eliminator strat (tydzień 11)

• Definicja 16 strat w TPM

• Pomiar OEE/OCE

• Pragmatyka w pomiarze OEE

• Fakty i mity na temat OEE

• Ocena efektywności procesu za pomocą OEE

• Projekty doskonalące PDCA

• Analiza danych za pomocą Piramidy MAD

8

Utrzymanie i rozwój (tydzień 12)

• Ocena systemu TPM

• Metodyka replikacji programu na inne obszary

• Budowa standardu TPM po osiągniętych wynikach na pilotażu

• Metody rozwoju i utrzymania systemu TPM - znaczenie HANSEI

• Coaching indywidualny z uczestnikami

1

Platforma

• Warsztaty będą odbywały się za pomocą Microsoft Teams raz w tygodniu przez kolejnych 12 tygodni, począwszy od dnia rozpoczęcia cyklu szkoleniowego online, który podany jest w kalendarzu szkoleniowym.

• Na Google Disk będą udostępnione materiały przed każdym modułem tak, aby uczestnicy mogli wcześniej sobie pobrać - w szczególności będą potrzebne formularze elektroniczne Excel, na których będą pracować podczas zajęć.

• Przed każdym warsztatem drogą elektroniczną zostanie rozesłane zaproszenie do pokoju szkoleniowego.

• Zajęcia będą odbywać się w godzinach pracy - zazwyczaj 9:00 - 15:00. Materiał jest tak przygotowany, aby podczas spotkania omówić go i przedstawić przy pomocy przykładów - po wykładzie następuje praca indywidualna i konsultacje indywidualne odnośnie poprawności wykonania ćwiczeń.

2

Zgłoszenie

• Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie uczestnika za pomocą formularza zgłoszeniowego lub za pomocą email.

• Uczestnik zapisuje się na cały cykl. Nie ma możliwości zapisu na poszczególne moduły warsztatowe.

• Ilość osób w grupie jest ograniczona. W momencie osiągnięcia limitu maksymalnego uczestnik jest zapisywany na listę rezerwową. W momencie zebrania się wystarczającej ilości osób uruchamiana jest dodatkowa grupa warsztatowa.

• Koszt uczestnictwa jednej osoby w całym programie wynosi 3900 PLN netto. Płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przed rozpoczęciem cyklu szkoleniowego.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

lub

Napisz do nas