Certyfikowany Praktyk TPM Learning by Doing

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Certyfikowany Praktyk TPM  

Learning by Doing

Certyfikowany Praktyk TPM to cykl szkoleń, których celem jest wykształcenie osoby odpowiedzialnej za koordynację wdrożenia TPM w zakładzie. Podczas szkoleń uczymy, jak zarządzać utrzymaniem ruchu przy wykorzystaniu obecnych zasobów. Po zakończonym cyklu szkoleniowym uczestnik zna narzędzia niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu wdrożeniowego. Potrafi motywować zespół do działania, wie jak wdrażać poszczególne narzędzia, potrafi koordynować i rozwijać działania z zakresu TPM, wypracowuje standardy, potrafi wykorzystać narzędzia analityczne do doskonalenia systemu TPM.

Szkolenia adresowane są do osób zajmujących się wdrażaniem TPM w przedsiębiorstwie, do zarządzających infrastrukturą techniczną (Koordynator TPM, Inżynier UR/Produkcji, Planista UR, Dyrektor/Kierownik Produkcji, Dyrektor/Kierownik UR itp.) oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką ciągłego doskonalenia w obsłudze technicznej z działów: Technologicznego, Produkcji, Utrzymania Ruchu, Jakości.


Program cyklu realizowany jest podczas szkoleń otwartych:


Strategia i budowa systemu TPM
Podczas szkolenia pokazujemy krok po kroku jak poprawnie i właściwie zaprojektować proces wdrożenia a następnie utrzymać i rozwijać system TPM.


Autonomous Maintenance
Podczas szkolenia przeprowadzane są zadania obsługi technicznej przypisane do operatorów produkcyjnych. Zbierane są dane i mierzone efekty wdrażanych metod konserwacyjnych.


Preventive Maintenance
Tematyka warsztatów rozbita jest na cztery bloki, podczas których przeprowadza się szczegółowe analizy zaczynając od badania funkcjonalności maszyn i urządzeń, poprzez analizę pojawiających się błędów aż na wypracowaniu odpowiednich metod obsługi technicznie kończąc.


Utrzymanie i rozwój systemu TPM
Podczas szkolenia opracowywane i tworzone są metody planowania i harmonogramowania działań obsługi technicznej w ramach istniejącego systemu TPM. Kontrola i ocena efektywności systemu jest przeprowadzana na zasadzie audytów i analizy poszczególnych wskaźników.

Dotychczasowi Gospodarze cyklu szkoleniowego Certyfikowany Praktyk TPM Learning by Doing:

 

Informacje na temat cyklu można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.

Chcesz zgłosić swój udział?
Prześlij nam zgłoszenie email lub wypełnij formularz on-line.