Strategia i budowa systemu TPM

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Certyfikowany Praktyk TPM  

Learning by Doing

Podczas tego szkolenia są wykonywane i przeprowadzane główne analizy wchodzące w skład całego programu TPM. Tematyka warsztatów rozbita jest na cztery bloki, podczas których przeprowadza się szczegółowe analizy zaczynając od badania funkcjonalności maszyn i urządzeń, poprzez analizę pojawiających się błędów aż na wypracowaniu odpowiednich metod obsługi technicznie kończąc.

Cele:

– definicja TPM,

– budowa strategii TPM,

– stworzenie struktury TPM w przedsiębiorstwie,

– poznanie podstawowych przyczyn upadku TPM w polskich przedsiębiorstwach,

– poznanie technik promujących system TPM w przedsiębiorstwie,

– poznanie definicji straty w procesie produkcyjnym,

– poznanie metodyki obliczania poszczególnych strat,

– przedstawienie praktycznego podejścia do zarządzania procesem przez wymiar strat,

– poznanie 16 strat TPM,

– umiejętność stosowania koła ciągłego doskonalenia PDCA,

– budowa systemu wzmacniającego bezpieczeństwo w TPM,

– analiza bieżącej sytuacji i określenie luk.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Rys historyczny TPM

Początki systemu TPM
Etapy rozwoju systemu TPM
TPM Awards – system oceny i nagradzania za uzyskiwane rezultaty

2. Fakty i mity na temat TPM

Znaczenie słowa TPM
5 mitów na temat TPM
TPM vs Produkcja vs UR

3. Budowa systemu TPM

Oryginalne znaczenie TPM
Przedstawienie „mutacji” TPM
Omówienie znaczenia filarów TPM wg JIPM
4 fazy wdrożenia systemu TPM
Przyczyny dlaczego TPM kończy się porażką?
Strategia TPM – polityka 3×0

4. Strategia TPM

Czym jest strategia TPM?
Budowa strategii za pomocą diagramu Y
Określenie celów przed wdrożeniem TPM
System mierzenia celów w sześciu kategoriach: +PJKDM
Implementacja strategii TPM w przedsiębiorstwie
Zastosowanie Hoshin Kanrii w tworzeniu planu realizacji strategii

5. Promocja TPM w przedsiębiorstwie

Znaczenie programu promocji TPM w przedsiębiorstwie
Praktyczne rady w stworzeniu systemu promocji TPM
Techniki wizualizacji w ramach promocji systemu TPM

6. Budowa struktury TPM w przedsiębiorstwie

Struktura filarowa
Model pracy poszczególnych zespołów w ramach prowadzonych prac wewnątrz filarów
Role członków w zespołach filarowych
Planowanie prac wewnątrz zespołów filarowych
Budowa tablic filarowych

Warsztat 1: Budowa strategii TPM

Lista czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych wpływających na podjęcie decyzji o wdrożeniu TPM w przedsiębiorstwie
Określenie misji TPM
Wyznaczenie celów
Budowa systemu mierników mierzących stopień realizacji celów
Wyznaczenie kwantyfikatorów na przestrzeni 3- 5 lat

Warsztat 2: Tworzenie planu promocji TPM w przedsiębiorstwie

Lista stereotypów i barier mających wpływ na powodzenie podczas wdrażania systemu TPM
Budowa Tablic informacyjnych mających promocję systemu TPM w przedsiębiorstwie
Budowa systemu szkoleń wstępnych z zakresu TPM

7. 16 strat w TPM

Co to jest strata?
Sposób prezentacji strat na dwóch poziomach.
Zaangażowanie operatorów do zbierania rzeczywistych danych
Aksjomaty zarządzania
Wizualizacja strat
Pomiar efektywności procesu/ludzi/materiału

8. Metodyka eliminacji strat w TPM

Czym jest Koło Ciągłego Doskonalenia
Wprowadzenie do PDCA
Fakty i mity dotyczące PDCA
Najczęstsze błędy popełniane w realizacji poszczególnych kroków PDCA
Pragmatyka w stosowaniu PDCA
Interwał czasowy przejścia całego koła PDCA
PDCA vs SDCA
Modyfikacja koła PDCA —> CPDCA

9. Bezpieczeństwo w TPM

Wprowadzenie do filaru SaEC TPM
Strategia SaEC
Rola zarządzania bezpieczeństwem w ramach TPM
Zespół SaEC
Wprowadzenie do 7 kroków SaEC

10. GAP Analiza

Ocena bieżącej analizy dla 4M
Identyfikacja luk w poszczególnych kategoriach
Ocena systemu za pomocą „Siatki Dojrzałości SaEC”

11. Mapa Bezpieczeństwa Przedsiębiorstwa

Opracowanie mapy procesów przedsiębiorstwa
Wykorzystanie narzędzia JSA do oceny bezpieczeństwa w poszczególnych procesach
Ustalenie priorytetów pod względem bezpieczeństwa
Ranking ryzyka poszczególnych procesów i stanowisk oraz prac

Warsztat 3: Definicja strat w przedsiębiorstwie

Zdefiniowanie strat występujących na poszczególnych procesach produkcyjnych
Ustalenie formuł liczenia poszczególnych strat
Stworzenie katalogu strat w firmie
Budowa systemu wizualizacji strat w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa

Warsztat 4: Ocena Ryzyka za pomocą JSA

Wybór procesu podlegającego pod ocenę – zadania wykonywane przez operatora lub technika UR w ramach prowadzonych prac TPM
Ocena ryzyka w każdym punkcie procesu
Określenie środków zapobiegawczych

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.