Odcinek 16

Jak analizować dane?

Jak podaje Wikipedia, analiza danych, to proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Jak więc analizować dane, żeby zobaczyć efekty naszej pracy? Po co w ogóle zbiera się dane?

Wojciech Mączyński

Wojciech Mączyński

Od 2005 roku doradza i szkoli w zakresie udanych wdrożeń TPM. Jest autorem praktycznych szkoleń: Certyfikowany Praktyk TPM oraz twórcą autorskiego programu podnoszenia kompetencji operacyjno-technicznych ActionLearnigBlitz i Logistyka UR.

Pracował dla ponad 200 firm z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Jest prelegentem na wielu wiodących konferencjach branżowych.

Dekalog TPM

Chcesz otrzymać e-mailem Dekalog TPM i uchronić się przed największymi błędami, popełnianymi przy wdrożeniach?
Napisz, komu go wysłać: