Redukcja czasu przezbrajania – analiza SMED


POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Warsztaty Redukcja Czasów Przezbrajania – analiza SMED obejmuje jedno z ważniejszych narzędzi w procesie wdrażanie systemu ssącego w przedsiębiorstwie. Analiza SMED jest nie tylko narzędziem, które jest używane w systemach produkcyjnych typu ssącego, ale również znajduje zastosowanie w tradycyjnych systemach produkcyjnych. Analiza SMED i zastosowanie wynikających z niej rekomendacji umożliwi lepsze zarządzanie produkcją poprzez efektywniejsze wykorzystanie maszyn i urządzeń, jak również gniazd produkcyjnych. Po wdrożeniu tego narzędzia wyniki są natychmiastowe. Obniżenie czasu przezbrajania umożliwia zwiększenie mocy produkcyjnych, a tym samym eliminację wąskich gardeł, jakimi są w dużej straty związane z przezbrajaniem maszyn.

Cele

– Poznanie 5 kroków redukcji czasów przezbrajania (Analiza SMED),

– umiejętność postrzegania procesów zewnętrznych i wewnętrznych podczas przezbrajania,

– nauka logicznego podejścia do redukcji czasu przezbrajania na wszystkich maszynach i urządzeniach oraz na liniach produkcyjnych,

– poznanie korzyści płynących z redukcji czasów przezbrajania maszyn i linii produkcyjnych w przedsiębiorstwie,

– stworzenie planu działań dotyczących wdrożenia SMED w przedsiębiorstwie.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do SMED

 • Wprowadzenie do SMED – rys historyczny
 • Korzyści wynikające z wdrażania programu SMED
 • Gra symulacyjna przez warsztatami (R Game)
 • Omówienie 5 kroków SMED
 • Jakie korzyści wynikają z wdrożenia SMED
 • Studia przypadków

2. Przezbrojenie poziom 0

 • Obserwacja przezbrojenia
 • Nagranie przezbrojenia
 • Spisanie wszystkich niezbędnych danych

3. Analiza zebranych danych poziom 0

 • Opis procesu przezbrojenia
 • Wizualizacja procesów przezbrojenia
 • Oddzielenie czynności wewnętrznych od zewnętrznych
 • Zamiana czynności wewnętrznych na zewnętrzne
4. Przygotowanie procedury przezbrojenia

 • Wdrożenie wypracowanych ulepszeń
 • Stworzenie nowej procedury przezbrajania
 • Szkolenie pracowników biorących udział w przezbrojeniu

5. Przezbrojenie poziom 1

 • Obserwacja przezbrojenia – śledzenie scenariusza
 • Wypisanie wszystkich niezgodności pomiędzy rzeczywistością a scenariuszem
 • Nagranie przezbrojenia

6. Analiza danych poziom 1

 • Analiza zebranych danych
 • Porównanie każdego punktu scenariusza
 • Wypracowanie następnych udoskonaleń
 • Stworzenie końcowego scenariusza

7. Procedura wdrażania SMED

 • Opracowanie procedury implementacji SMED
 • Stworzenie prezentacji SMED – studium przypadku z wdrożenia pilotażowego

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.