W obecnych czasach system wskaźników KPI traktowany jest w dwójnasób: z jednej strony jako narzędzie na całe zło w przedsiębiorstwie, z drugiej strony jako dodatkowy element, bez którego możemy się obejść. Firmy, które w odpowiedni sposób wdrożyły system wskaźników KPI i w odpowiedni sposób z niego korzystają odnoszą duże sukcesy wzmacniając swoją pozycję na rynku poprzez redukcję kosztów operacyjnych. Niestety w dalszym ciągu są firmy, które pomimo rozbudowanego systemu mierników w przedsiębiorstwie nie odnoszą aż tak spektakularnych korzyści. Przyczyn takiego stanu jest bardzo wiele. Niektóre z nich są banalne i proste, a niektóre wynikają z braku kompetencji analitycznych. Podczas szkolenia pokazujemy krok po kroku jak należy z sukcesem wdrożyć system pomiaru efektywności maszyn i urządzeń za pomocą OEE jednocześnie omijając wszelkie przeszkody, które powodują, że wdrożenie staje się wielką porażką.

Cele szkolenia:

 • poznanie systemu mierników produkcji,
 • definicja podstawowych wielkości: Efektywność, Wydajność, Produktywność,
 • opracowanie wskaźników efektywności procesów i ludzi,
 • przedstawienie skutecznego systemu analizy KPI,
 • budowa procesu zarządzania procesami w oparciu o PSC,
 • pomiar efektywności maszyn i ludzi,
 • opracowanie metodyki liczenia wskaźnika OEE/TEPE ,
 • praktyka wykorzystania wskaźnika OEE/TEPE w przedsiębiorstwie,
 • zastosowanie OEE w ujęciu efektywności operatorów jak i techników UR OLE/OCE,
 • opracowanie drzewa strat procesów i pracy ludzkiej,
 • wdrożenie 16 strat procesów,
 • metodyka doskonalenia wskaźnika OEE za pomocą CPDCA/SDCA.

Program szkolenia

1

Wprowadzenie do zarządzania procesami

• Definicja zarządzania

• Definicja procesów produkcyjnych i wspomagających

• Aksjomaty zarządzania

• Matryca odpowiedzialności w poszczególnych procesach

2

Główne rodzaje marnotrawstwa

• Definicja marnotrawstwa

• Definicja Muda Mura Muri (3M)

• Znaczenie 3 M w praktyce

• Przedstawienie głównych rodzajów marnotrawstwa

3

Straty operacyjne

• Co to jest strata?

• Sposób prezentacji strat na dwóch poziomach.

• Zaangażowanie operatorów do zbierania rzeczywistych danych

• Aksjomaty zarządzania

• Wizualizacja strat

• Pomiar efektywności procesu/ludzi/materiału

4

Wprowadzenie do FI

• Definicja FI

• Działania podejmowane w ramach FI

• Zaangażowanie operatorów w proces FI

• Wprowadzenie do procesu doskonalącego

• Drobne udoskonalenia w ramach filaru FI

• Korzyści wynikające ze stosowania FI w codziennej praktyce operacyjnej

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak identyfikować poszczególne straty w procesach produkcyjnych oraz w jaki sposób należy nimi zarządzać poprzez proste narzędzia wizualizacji.

1

Definicja strat w przedsiębiorstwie (warsztat)

• Zdefiniowanie strat występujących na poszczególnych procesach produkcyjnych

• Ustalenie formuł liczenia poszczególnych strat

• Stworzenie katalogu strat w firmie

2

Gemba Walk (warsztat)

• Obserwacja poszczególnych procesów produkcyjnych

• Łowienie poszczególnych strat w procesach

• Zbieranie Liczb Danych Faktów

3

Zarządzanie stratami (warsztat)

• Wizualizacja wyników obserwacji z Gemba Walk

• Przedstawienie poszczególnych strat w ujęciu finansowym oraz ekwiwalentowym

• Prezentacja zebranych danych do pracowników

• Opracowanie systemu monitoringu strat w procesach

5

Mierniki efektywności pomiaru maszyn

• Znaczenie OEE oraz TEPE

• Metodyka liczenia OEE/TEPE

• Błędy popełniane w liczeniu OEE

• Praktyczne wdrożenie OEE w przedsiębiorstwie

• Studia przypadków

6

Mierniki pomiaru efektywności ludzi

• Czym jest efektywność ludzi?

• Jak zmierzyć efektywność ludzi?

• Wykorzystanie grupy strat do pomiaru efektywności

• Mapowanie pracy człowieka

• 11 kategorii czynności wykonywanych przez operatora

• Studia przypadków

7

OEE jako miernik efektywności maszyn

• Znaczenie OEE

• Budowa wskaźnika OEE

• Różnica pomiędzy OEE a TEPE

• Benchmarking OEE

8

Praktyczne podejście do liczenia OEE

• Definicja Availability

• Straty obniżające Dostępność

• Benchmarking i wizualizacja Availability

• Definicja Performance

• Straty obniżające Wykorzystania

• Benchmarking i wizualizacja Performance

• Definicja Quality

• Straty obniżające Jakość

• Benchmarking i wizualizacja Quality

9

Arkusz Excel OEE

• Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego OEE

• Przedstawienie metodyki liczenia za pomocą arkusza kalkulacyjnego

• Wymogi, które muszą być spełnione aby wykorzystywać arkusz kalkulacyjny OEE

• Trik liczenia OEE bez konieczności używania arkusza Excel

10

Doskonalenie OEE za pomocą CPDCA/SDCA

• Wykorzystanie narzędzi analitycznego myślenia w procesie szukania przyczyn źródłowych

• Proces rozwiązywania problemów

• Narzędzia jakości: diagram Ishikawy; Why Why Analysis; 5 Why

• Wizualizacja w procesie realizacji projektów CPDCA/SDCA

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak należy poprawnie liczyć OEE dla różnych procesów istniejących w przedsiębiorstwach.

4

Liczenie OEE (warsztat)

• System zbierania danych

• Obliczenie OEE dla linii automatycznej i dla pojedynczego stanowiska

• Wizualizacja wyników

5

Przejście przez proces doskonalenia (warsztat)

• Wypracowanie wspólnego formularza prowadzenia projektów doskonalących

• Przeprowadzenie poszczególnych faz PDCA

• Opracowanie systemu realizacji działań doskonalących zgodnie z pętlą PDCA

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

lub

Napisz do nas