TPM EXCELLENCE

Redukcja wartości magazynu części zamiennych oraz usprawnienie zarządzania

Przyjęte jest, że Utrzymanie Ruchu obsługuje Produkcję mając na uwadze skuteczność podejmowanych działań, jakość usług, terminowość wykonania usług oraz niskie koszty podejmowanych działań. Jednak aby te cele zostały spełnione, Utrzymanie Ruchu potrzebuje odpowiedniego zaplecza, aby móc realizować swoje działania. Całe zaplecze, o którym mowa, to część efektywnie działającej logistyki obsługującej służby utrzymania ruchu, czyli Logistyka UR.

W obecnych czasach dosyć rzadko zwraca się uwagę na proces logistyczny w obszarze utrzymania ruchu. Jedynym aspektem, na który firmy zwracają uwagę są zapasy części zamiennych. Jednakże poziom zapasów jest niejako skutkiem prowadzonej polityki w obszarze systemu zarządzania Logistyką w Utrzymaniu Ruchu. Ważnym elementem jest sformułowanie odpowiedniej strategii zarządzania zaczynając od: Planowania, Organizowania, aż po Kierowanie i Kontrolowanie poszczególnych procesów i podprocesów logistycznych. Odpowiedni system zarządzania logistyką w Utrzymaniu Ruchu w sposób pośredni wpływa na poprawę wyników operacyjnych przedsiębiorstwa poprzez wzrost niezawodności środków trwałych.

Warsztaty Logistyka Utrzymania Ruchu mają na celu zmianę modelu zarządzania częściami zamiennymi w UR z magazynowo – kosztowego w model procesowy mający na celu zarządzanie całym łańcuchem dostaw części zamiennych w przedsiębiorstwie. Wymierne kwantyfikatory mierzące efektywność funkcjonowania procesu logistycznego w utrzymaniu ruchu to Terminowość, Jakość i Cena dostarczanych materiałów i części zamiennych. Połączenie aspektów logistycznych z systemami technicznymi, które zarządzane są przez pracowników, wykorzystanie właściwych narzędzi w celu wydłużania czasu życia części zamiennych oraz obniżenie kosztów zakupu, magazynowania i dystrybucji materiałów i części zamiennych to cele nadrzędne warsztatów.

Program Logistyka w Utrzymaniu Ruchu adresowany jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie częściami zamiennymi, zakupy części zamiennych, magazyny części zamiennych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką ciągłego doskonalenia w obsłudze technicznej z działów: Technologicznego, Produkcji, Utrzymania Ruchu, Jakości.

Cele szkolenia:

 • w jaki sposób skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw części zamiennych,
 • jak ocenić system zarządzania zakupami i gospodarką magazynową w UR,
 • jakimi wskaźnikami opisać poszczególne procesy logistyki UR,
 • w jaki sposób zredukować koszty magazynowania części zamiennych,
 • jak w praktyczny sposób wykorzystać narzędzia analizy statystycznej,
 • w jaki sposób obliczyć poziomy zapasów części zamiennych i jak je kontrolować,
 • jak podzielić magazyn części zamiennych przy użyciu analizy MRO,
 • według jakiej metody wyznaczyć części krytyczne,
 • jak radzić sobie z zapasami nierotującymi,
 • jak zorganizować magazyn techniczny aby podnieść efektywność techników UR,
 • w jaki sposób zorganizować magazyny konsygnacyjne,
 • na czym polega outsourcing zarządzania częściami zamiennymi,
 • jak wykorzystać narzędzia informatyczne w obszarze gospodarki magazynowej,
 • jak poprowadzić proces optymalizacyjny systemu zarządzania częściami zamiennymi,
 • jakich narzędzi użyć w ocenie zasadności utrzymywania zapasów części zamiennych,
 • dlaczego analiza niezawodnościowa części zamiennych jest ważna w aspekcie redukcji kosztów.

Program szkolenia

1

Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Logistyką UR

• Rys historyczny logistyki

• Znaczenie logistyki w poprawie niezawodności

• Logistyka a Utrzymanie Ruchu

2

Definicje podstawowych wielkości

• Wielkości w obszarze zaopatrzenia

• Wielkości w obszarze zarządzania zapasami

• Wielkości w obszarze dystrybucji

• Wielkości w obszarze usług

3

Zbudowanie modelu funkcjonowania systemu zarządzania logistyką Utrzymania Ruchu

• Polityka i procedury w logistyce Utrzymania Ruchu

• Kiedy krytyczność jest naprawdę krytyczna?

• Myślenie systemowe

• Stworzenie diagramu przepływu procesów

4

Wskaźniki

• Lista 24 wskaźników

• Techniki analizy wskaźników

5

Mechanizm zarządzania zapasami

• Definicja zapasów

• Materiały czy części zamienne

• Wprowadzenie do analizy MRO

• Mity i niezrozumienia

6

Narzędzia analiz statystycznych

• Znaczenie statystki w zarządzaniu

• Rodzaje analiz zapasów – analiza MRO

• ABC, HMI, FSN, VED, SDE

7

Metody obliczania stanów magazynowych

• Metody zbierania danych

• Obliczanie poziomów bezpieczeństwa, maksymalnego

• Określenie Punktu Ponownego Zamówienia (ROP)

• Określenie Ekonomicznej Partii Zamawiania

8

Metody pull w określaniu zapasów

• Wprowadzenie do kanban

• Obliczanie poziomów bezpieczeństwa, maksymalnego

• Obliczenia kanban dla części zakupowych

9

Rodzaje magazynowania

• Definicja magazynowania

• Rodzaje magazynowania: asortymentowe, odraczające, chwilowe

10

Budowa magazynu części zamiennych

• Obszary magazynu

• Layout magazynu

• Magazynowe 5S – dobre praktyki

• Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań magazynowych: RFID; Kody Kreskowe

11

Alternatywy magazynowania w przedsiębiorstwie

• Rodzaje magazynów w przedsiębiorstwie

• Zarządzanie przepływem materiałów pomiędzy magazynami

• Techniki magazynowania poszczególnych części – dobre praktyki

12

Procesy zachodzące w magazynie części zamiennych

• Mapa procesów magazynowych

• Modelowanie poszczególnych procesów i podprocesów

• Analiza ryzyka stworzonych map procesów

• Wykorzystanie CMMS w procesach magazynowych

13

Proces zakupowy części zamiennych

• Wprowadzenie do zakupów

• Odpowiedzialność za zakupy po stronie UR czy działu zakupów

• Konsygnacja jako alternatywa zakupów

• Automatyzacja procesu zakupowego

• Redukcja kosztów zakupu – agregacja zleceń zakupów, rabaty ilościowe, długofalowe umowy

14

Proces dystrybucji części zamiennych

• Wprowadzenie do dystrybucji

• Dystrybucja oparta o W/O

• Ustalenie podstawowych kryteriów dystrybucji części z magazynu

• Zwrot części do magazynu – tradycyjne czy nowoczesne

• Stosować: RW/PZ/PT/PW czy jest alternatywa?

• Techniki prowadzenia inwentaryzacji – bieżąco czy raz do roku?

15

Wykorzystanie CMMS w dystrybucji części zamiennych

• Problemy w wykorzystaniu modułu magazynowego w systemach klasy CMMS

• Parametryzacja modułu magazynowego

• Kodyfikacja części zamiennych

• Korzyści wynikające ze stosowania systemów klasy CMMS

• Techniki tworzenia raportów w obszarze gospodarki magazynowej

16

Audyt procesu zakupów i dystrybucji

• Czym jest audyt?

• Tworzenie arkusza audytującego

• Ocena systemu zakupów i poddostawców

• Ocena systemu dystrybucji

• Wykorzystanie systemu wskaźników w procesie audytującym

17

Dekalog systemu zarządzania

• Wprowadzenie do 10 kroków

• Wykorzystanie dekalogu w tworzeniu systemu

• Ocena poszczególnych kroków

• Wyznaczenie mapy doskonalenia

18

Pieniądz, Ludzie, Procesy

• Pieniądz jest królem

• 4 najważniejsze raporty finansowe

• Jak dużo pieniędzy jesteśmy w stanie wygenerować

• Model ekonomiki biznesu

• Czynnik ludzki w gospodarce zapasami

• Adaptacja sposobu myślenia o „0-zapasów”

19

Analiza niezawodnościowa części zamiennych

• Wykorzystanie RCM Light

• Wykorzystanie systemu zleceń pracy

• MRO-Optymalization

• Wydłużenie czasu życia części zamiennych

20

System redukcji zapasów części zamiennych

• Zasada wanny

• Analizy oparte na hipotezach

• Podwójna pętla uczenia się

• 7 kroków redukcji zapasów

• Proces optymalizacji zapasów

21

Co zrobić z obsoletami, nierotami i innymi?

• Co to są Obsolety i Nieroty?

• System zarządzania „niechcianymi” zapasami

• Wykorzystanie istniejących rozwiązań biznesowych

• Pytania i dyskusja

• Stworzenie planu działań po warsztatach

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

lub

Napisz do nas