Program indywidualny szkoleń z TPM w odpowiedzi na konkretne potrzeby.

Jakiś czas temu wyliczyliśmy, jakie korzyści można wypracować przy wdrożeniu systemu TPM.

Co się okazało?

Każda zainwestowana w projekt złotówka przynosi zysk na poziomie od 20.00 PLN do 30.00 PLN w przeciągu dwunastu miesięcy.

Wojciech Mączyński

Optimum między kosztami a efektywnością

Sytuacja w naszych realiach bywa skomplikowana. Problem często wynika z tego, że poszczególne działy dbają o swoje wskaźniki, a one niejednokrotnie wzajemnie się wykluczają.

Przykładowo 20 minutowy przestój maszyny w celu kontroli i czyszczenia, przeprowadzany przez operatora to koszt dla produkcji, a zysk dla Działu Utrzymania Ruchu. Operatorzy będą dążyli do skrócenia tego czasu, DUR do prawidłowej kontroli, a to rodzi konflikty, które są w stanie sparaliżować każde wdrożenie TPM.

Dlatego oferujemy indywidualne programy szkoleniowe i doradztwo, które są odpowiedzią na konkretne problemy przedsiębiorstwa. Prowadzimy projekty kompleksowego wdrożenia systemu TPM oraz pomagamy we wdrażaniu i rozwoju poszczególnych filarów tego systemu.

Co mówią uczestnicy naszych szkoleń?

Zainteresowany ofertą indywidualną?