Podczas szkolenia przeprowadzane są zadania obsługi technicznej przypisane do operatorów produkcyjnych. Zbierane są dane i mierzone efekty wdrażanych metod konserwacyjnych. Podczas przeglądów prowadzone są działania mające na celu poznanie natury powstających zakłóceń i potencjalnych uszkodzeń. Warsztat AM swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z praktycznym wdrożeniem poszczególnych narzędzi mających na celu eliminację przyczyn źródłowych powstałych zdarzeń awaryjnych.

Cele szkolenia:

  • przeprowadzenie poszczególnych kroków AM na obszarze pilotażowym,
  • stworzenie standardów autonomicznej obsługi technicznej oraz organizacja stanowiska pracy,
  • stworzenie dokumentacji autonomicznej obsługi technicznej,
  • stworzenie tablic wizualizacyjnych - ukazujących obsługę autonomiczną orz standardy pracy,
  • wdrożenie systemu Blue-Tag,
  • stworzenie systemu szkoleń operatorów za pomocą One Point Lesson,
  • stworzenie procedury wdrożenia AM w przedsiębiorstwie.
  • doskonalenie systemu AUR

Program szkolenia

1

Wprowadzenie do AM

• Definicja AM

• Fakty i mity na temat systemu AM

• 7 kroków wdrożenia AM wg JIPM

• Niezrozumienie poszczególnych kroków w systemie AM

• Dostosowanie systemu AM do „polskich” realiów

• Omówienie systemu 4 kroków AMblitz

2

Strategia AM

• Określenie misji dla filaru AM

• Określenie celów przed wdrożeniem AM

• Wybór mierników mierzących sukces systemu AM

3

Szkolenie operatorów

• Techniki prowadzenia szkolenia przed wdrożeniem

• Korzyści płynące dla operatorów

• Rola operatora w systemie AM

• Błędy popełniane w fazie przygotowania do wdrożenia AM

4

Wybór obszaru

• Jakie czynnik brać pod uwagę w wyborze obszaru do wdrożenia AM?

• Czy wszędzie stosować AM?

• Praktyczne rady co robić a czego nie robić

5

Ocena ryzyka

• Rodzaje ryzyka podczas implementacji AM

• Najczęstsze błędy popełniane podczas wdrażania AM

• Techniki szacowania ryzyka

• Skutki i konsekwencje nieoszacowania ryzyka

6

Implementacja poszczególnych kroków AMblitz – Krok 1 AMblitz

• Przygotowanie do przeprowadzenia kroku 1

• Audyt techniczny

• Budowa wstępnego planu eliminacji anomalii

• Akcja na Gemba - wytyczne

• Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 1 AM

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak zbudować model szkolenia pracowników przed wdrożeniem filaru AM oraz przeprowadzić poszczególne kroki AMblitz.

1

Budowa prezentacji szkoleniowej dla pracowników (warsztat)

• Tworzenie scenariusza szkolenia dla operatorów

• Tworzenie prezentacji dla operatorów

• Wykorzystanie narzędzi z życia codziennego do demonstracji filaru AMblitz

• Przeprowadzenie fragmentu szkolenia

2

Symulacja AMblitz : Krok 1 (warsztat)

• Przygotowanie kroku 1

• Budowa listy kontrolnej przed przeprowadzeniem kroku 1

• Projektowanie narzędzi do przeprowadzenia audytu technicznego

• Budowa procedury przeprowadzenia kroku 1 AMblitz

• Analiza ryzyka podczas implementacji kroku 1 AMblitz

7

Implementacja poszczególnych kroków AMblitz - Krok 2 AMblitz

• Czym jest standard inspekcji AM?

• Niezrozumienie poszczególnych kroków w systemie AM

• Dostosowanie systemu AM do „polskich” realiów

• Opracowanie standardu dokumentu przeglądów AM

• Omówienie metod klasycznej i nowoczesnej

• Budowa jednego standardu AMblitz

• Pracownie piktogramów opisujących standardy techniczne

• Tworzenie dokumentacji przeglądów AMblitz wg WRCZ

• Projekt wizualizacji punktów inspekcyjnych

• Przygotowanie dokumentacji przeglądowej AMblitz

• Tworzenie tablic informacyjnych

• Wdrożenie punktów inspekcyjnych na maszynie

8

Implementacja poszczególnych kroków AMblitz - Krok 3 AMblitz

• System kompetencji operatora w ramach AMblitz na 3 poziomach

• Szkolenie operatorów z dokumentacji przeglądowej

• System OPL

• Budowa dokumentacji szkoleniowej

• Ocena kompetencji operatora na poszczególnych poziomach

• System doceniania operatorów

9

Implementacja poszczególnych kroków AMblitz - Krok 4 AMblitz

• Przeprowadzenie inspekcji AMblitz

• Wdrożenie systemu Blue Tag

• Komunikacja niewerbalną pomiędzy produkcją a UR

• System zapewnienia wykonywania przeglądów

• Ocena korzyści wynikających z inspekcji AM

10

Utrzymanie filaru AM

• Definicja audytu

• Audyt klasyczny czy coś innego

• Lista kontrolna wdrożenia poszczególnych kroków AMblitz

• System doceniania zaangażowania pracowników

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak wdrożyć poszczególne kroki AMblitz oraz w jaki sposób utrzymywać i rozwijać filar AMblitz.

3

Symulacja AMblitz : Krok 2 - 4 (warsztat)

• Przeprowadzenie wstępnych działań w ramach kroku 2 do 4 AM

• Eliminacja źródeł zanieczyszczeń i miejsc trudnodostępnych

• Budowa standardowego planu inspekcji AM

• Tworzenie treści szkoleniowych dla operatorów OPL

• Budowa systemu kontroli przeprowadzonej inspekcji AM

• Wdrożenie systemu Blue Tag

• Projektowanie tablicy „Komunikacji niewerbalnej”

4

Utrzymanie i rozwój systemu AMblitz (warsztat)

• Techniki oceniające funkcjonowanie systemu AMblitz

• Budowa arkusza audytującego system AMblitz

• Wizualizacja wyników audytu

• Metodyka przeglądu strategii oraz ustalanie nowych celów w ramach rozwoju AMblitz

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

lub

Napisz do nas