Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Autonomiczne utrzymanie ruchu odgrywa znaczącą rolę w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Poprzez prawidłowe wdrożenie AM umożliwia się uwolnienie zasobów UR, które mogą być wykorzystane do prac specjalistycznych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają metodologię wdrożenia AM w różnych systemach produkcyjnych, jak również utrzymanie systemu na poziomie procesowym. Na szkoleniu prezentowane są poszczególne etapy wdrożenia systemu AM wraz z omówieniem najczęściej pojawiających się zagrożeń podczas wdrożenia. Uczestnicy wypracowują praktyczny plan wdrożenia AM w ich macierzystych przedsiębiorstwach wykorzystując do tego opracowane formularze i instrukcje.

Cele:

– poznanie 7 kroków AM wg JIPM,

– poznanie praktycznego procesu implementacji AM,

– rola operatora w autonomicznej obsłudze,

– zarządzanie autonomiczne maszyn i urządzeń,

– praktyka tworzenia planów przeglądu obsługi technicznej na poziomie operatora,

– współpraca operatorów z technikami UR,

– połączenie 5S z systemem AM,

– zarządzanie poprzez wizualizację.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do AM

Rys historyczny AM
7 kroków AM wg JIPM
Plusy i minusy stosowania oryginalnej metodologii

2. AM a 5S – spójność czy konflikt

Omówienie programu 5S
Różnice między 5S a AM
Połączenie obydwu podejść

3. Praktyczne wdrożenie AM

Procedura implementacji połączonego systemu AM/5S
Korzyści wynikające z stosowania AM/5S
Rola operatora w połączonym podejściu

4. Akcja na GEMBA

Czerwone kartki
Stworzenie wstępnego planu czyszczenia
Przygotowanie do akcji praktycznej
Ocena znalezionych anomalii

5. Akcja na GEMBA

Wstępne czyszczenie maszyny
Selekcja, systematyka obszaru wokół maszyny
Analiza miejsc trudno dostępnych
Eliminacja źródeł zanieczyszczeń
Dokumentowanie prowadzonych działań
Wykorzystanie w praktyce środków chemii przemysłowej
Porównanie skuteczności użytych środków

6. Tworzenie planów AM/5S

Metodologia tworzenia planów inspekcji AM/5S
Wyodrębnienie punktów inspekcyjnych AM/5S
Stworzenie planów AM/5S
Wykorzystanie technik wizualizacji
Opracowanie tablic komunikacyjnych

7. Utrzymanie systemu AM/5S

Stworzenie planu szkoleń operatorów
Wykorzystanie OPL
Stworzenie matrycy kompetencji AM/5S
Procedura Blue Tag
Zarządzanie autonomiczne systemem AM/5S
System audytowania w celu utrzymania AM/5S

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.