Podczas szkolenia przeprowadzane są zadania obsługi technicznej przypisane do operatorów produkcyjnych. Zbierane są dane i mierzone efekty wdrażanych metod konserwacyjnych. Podczas przeglądów prowadzone są działania mające na celu poznanie natury powstających zakłóceń i potencjalnych uszkodzeń. Warsztat AM swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z praktycznym wdrożeniem poszczególnych narzędzi mających na celu eliminację przyczyn źródłowych powstałych zdarzeń awaryjnych.

Cele szkolenia:

  • przeprowadzenie poszczególnych kroków AM na obszarze pilotażowym,
  • stworzenie standardów autonomicznej obsługi technicznej,
  • stworzenie dokumentacji autonomicznej obsługi technicznej,
  • stworzenie tablic wizualizacyjnych - ukazujących obsługę autonomiczną,
  • wdrożenie systemu Blue-Tag,
  • stworzenie systemu szkoleń operatorów za pomocą One Point Lesson,
  • stworzenie procedury wdrożenia AM w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

1

Wprowadzenie do AM

• Definicja AM

• Fakty i mity na temat systemu AM

• 7 kroków wdrożenia AM

• Niezrozumienie poszczególnych kroków w systemie AM

2

Strategia AM

• Budowa strategii AM

• Określenie misji dla filaru AM

• Określenie celów przed wdrożeniem AM

• Wybór odpowiednich KPI w filarze AM

3

Szkolenie operatorów

• Techniki prowadzenia szkolenia przed wdrożeniem

• Korzyści płynące dla operatorów

• Rola operatora

• Błędy popełniane w fazie przygotowania do wdrożenia AM

4

Wybór obszaru

• Jakie czynnik brać pod uwagę w wyborze obszaru do wdrożenia AM?

• Czy wszędzie stosować AM?

• Kryteria brane pod uwagę przy wyborze obszaru wdrożenia AM

• Praktyczne rady co robić a czego nie robić

5

Ocena ryzyka

• Rodzaje ryzyka podczas implementacji AM

• Najczęstsze błędy popełniane podczas wdrażania AM

• Techniki szacowania ryzyka

• Skutki i konsekwencje nieoszacowania ryzyka

• Praktyczne przykłady co robić a czego nie robić

6

Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 1 AM

• Przygotowanie do przeprowadzenia kroku 1

• Akcja czerwonych kartek

• Budowa wstępnego planu eliminacji czerwonych kartek

• Akcja na Gemba

• Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 1 AM

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak tworzyć strategię filaru AM oraz w jaki sposób stworzyć i przeprowadzić pierwsze kroki systemu AM.

1

Budowa strategii AM (warsztat)

• Lista czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych wpływających na podjęcie decyzji wdrożenia filaru AM w przedsiębiorstwie

• Określenie misji AM

• Wyznaczenie celów dla AM

• Budowa systemu mierników mierzących stopień realizacji celów AM

• Wizualizacja strategii AM

2

Symulacja AM – Krok 1 (warsztat)

• Przeprowadzenie wstępnych działań w ramach kroku 1 AM

• Akcja czerwona kartka

• Wstępny plan działania

• Realizacja działań na gemba

• Budowa procedury przeprowadzenia kroku 1 AM

• Analiza ryzyka podczas implementacji kroku 1 AM

7

Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 2 AM

• Definicja miejsc trudnodostępnych

• Definicja źródeł zanieczyszczeń

• Proces tworzenia działań doskonalących w ramach kroku 2 AM

• Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 2 AM

8

Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 3 AM

• Czym jest standard inspekcji AM?

• Porównanie podejść CLAIRS/CIL/NWRCZ w tworzeniu planu inspekcji AM

• Techniki tworzenia dokumentacji przeglądowej AM

• Wizualizacja punktów inspekcyjnych AM

• Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 3 AM

9

Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 4 AM

• Zaangażowanie operatorów w inspekcje AM

• 3 poziomowy model kompetencji operatorów w AM

• Techniki angażujące operatorów w realizację przeglądów inspekcyjnych AM

• Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 4 AM

10

Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 5 AM

• System zatwierdzania realizację przeprowadzenia inspekcji AM

• Komunikacja Prod – UR

• System Blue tag

• System potwierdzania przeprowadzonych inspekcji

• Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 5 AM

11

Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 6 i 7 AM

• Systematyczna kontrola systemu inspekcji AM

• System doceniania operatorów w ramach AM

• Skuteczność prowadzonych przeglądów AM przez produkcję – implementacja “Hall of Fame”

• System utrzymania filaru AM

• Audyt filaru AM

• Wizualizacja wyników audytu filaru AM

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak wdrożyć poszczególne kroki AM oraz w jaki sposób utrzymywać i rozwijać system AM.

3

Symulacja AM – Krok 2 – 5 (warsztat)

• Przeprowadzenie wstępnych działań w ramach kroku 2 do 4 AM

• Eliminacja źródeł zanieczyszczeń i miejsc trudnodostępnych

• Budowa standardowego planu inspekcji AM

• Tworzenie treści szkoleniowych dla operatorów OPL

• Budowa systemu kontroli przeprowadzonej inspekcji AM

• Wdrożenie systemu Blue Tag

• Metody komunikacji Prod – UR tradycyjne czy nowoczesne?

4

Utrzymanie i rozwój systemu AM (warsztat)

• Techniki oceniające funkcjonowanie systemu AM

• Budowa arkusza audytującego system AM

• Wizualizacja wyników audytu

• Metodyka przeglądu strategii oraz ustalanie nowych celów w ramach rozwoju AM

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

lub

Napisz do nas